Kieliopista kommunikaatioon : Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866-1953

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1556-0
Title: Kieliopista kommunikaatioon : Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866-1953
Author: Vehkanen, Marjut
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-10-24
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1556-0
http://hdl.handle.net/10138/156946
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: From grammar to communication: Finnish as a second and foreign language textbooks from 1866 to 1953. Marjut Vehkanen, University of Helsinki, Finland The primary sources of this study include Finnish as a second and foreign language textbooks that were published between 1866 and 1953. The corpus for the study consists of 52 Finnish as a second and foreign language textbooks targeted both at children and adult learners. The analysis focuses on the following domains: the presentation of grammar, text types, content topics and pedagogical methods. Methodologically, this study is based on close reading and content analysis of the chosen textbooks. The research questions of this dissertation are the following: - Who were the authors and the intended audience of the textbooks analysed in this dissertation, and where were these textbooks studied? - What is the role of grammar in the textbooks? How has the presentation of grammatical phenomena changed during the research period? - How are different text types used in the analysed textbooks? - What changes in the world are seen in the textual contents? - How is the development of language teaching methods reflected in the textbooks during the researched period? The study shows that the teaching of grammar occupied a very central position from 1866 to 1953; even most of the practically oriented textbooks included grammar sections. Significant differences emerged when comparing the text types among the adult textbooks. For example, the analysed corpus includes a Finnish phrasebook with phrases intended to be learnt by heart. Whereas some types of text were discontinued after the first part of the period, new types emerged, but some permanent text types were found in the books during the entire period. The study reveals how the books for adult learners offered a diverse and rich range of themes and pedagogical methods and how little the contents of the schoolbooks changed. The results of this study introduce many linguistic and historical themes for further research. For example, one topic for further study is how past authors of textbooks have approached the Finnish cases or the extent to which they have focused on combining the teaching of vocabulary and grammar in their textbooks. In addition, no research has yet been conducted to survey the pedagogical history of Finnish as a second and foreign language textbooks.Suomen kielen oppikirjat vastanneet aina ajan haasteisiin - niin rauhan kuin kriisienkin aikoina Tutkin väitöskirjassani Kieliopista kommunikaatioon. Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866-1953 oppikirjojen kirjoittajia ja oppikirjojen käyttäjiä, kieliopin asemaa oppikirjoissa, tekstilajeja, tekstien sisältöjä ja opetusmenetelmiä. Näissä 52 oppikirjassa suomen kielen lisäksi käytettiin apukielinä ruotsia, saksaa, venäjää, unkaria, ranskaa, viroa, englantia ja tanskaa. Maailmanhistoriallisten tapahtumien vaikutus näkyy kuten tänäänkin kirjojen tuotannossa. Kirjoja kirjoitettiin sekä yliopistoille että kielikursseille. Niitä syntyi myös historiallisten tapahtumien ja kehityskulkujen seurauksena (sota, kansainvälistyminen, matkailu) sekä uuden opetustekniikan ja uusien kielenopetuksen suuntauksien innoittamina. Hiukan ennen toista maailmansotaa ja sodan aikana ilmestyi yhdeksän sotaan liittyvää oppikirjaa: Suomen sotavoimille ja Ruotsin kuninkaalliselle sotakorkeakoululle, ruotsalaisille ja tanskalaisille vapaaehtoisille sekä Yhdysvaltojen sotilashenkilöstölle, rariteetteina saksalaisille sotilaille ja Ruotsin sotalasten sijaisvanhemmille kirjoitetut oppikirjat. Tekstien sisällöt viestivät niiden ilmestymisajankohdasta: Suomessa 1900-luvun taitteessa itsenäisyyttä kohti kurottavasta kansakunnasta, 1930-luvun Neuvostoliitossa koululaisten kirjojen sisällöissä ja kielessä näkyy vallitseva ideologia. Kieliopin opetuksella on keskeinen asema teosten sisällöissä. Oppikirjoissa on käytössä tekstejä laidasta laitaan, isoimman osan laativat oppikirjojen tekijät itse mutta mukana oli myös autenttisia tekstejä. Erilaisia dialogeja käytettiin laajasti puheen opettamiseen. Uusi lajityyppi on sodan aikana ilmestyneet fraasi- ja turistioppaat puheen opetukseen. Koululaisille tarkoitettujen oppikirjojen tekstit liittyivät kotiin, perheeseen, maaseutuun, isänmaahan, kansalliseen menneisyyteen, ahkeruuteen ja vanhempien kunnioittamiseen. Suomalaisuus näkyy varhaisissa aikuisten kirjojen kansallisromanttisissa katkelmissa, myöhemmin aiheet liittyivät myös arkielämään kuten ruokalajeihin ja asunnon vuokrailmoituksiin. Sodan ajan oppikirjat todistavat, kuinka nopeasti kirjoja pystyttiin tuottamaan odottamattomiin tilanteisiin. Tutkitut oppikirjat paljastavat kirjojen sisältöjen mittavan kirjon. Ajanjaksoon mahtuu monia opetusmenetelmiä kielioppi-käännös¬menetelmästä aina äänilevyihin ja radioon asti, ajankohdan lopulla menetelmät sisälsivät jo kommunikatiivisen kielenopetuksen piirteitä. Tutkimukseni osoittaa, että oppikirjoja tuotettiin 1920-luvulta alkaneen kansainvälistymisen ja lisääntyneen matkailun tarpeisiin.
Subject: suomen kieli
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kieliopi.pdf 2.173Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record