Temporal habitat dynamics and conservation planning : The case of the false heath fritillary

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1588-1
Title: Temporal habitat dynamics and conservation planning : The case of the false heath fritillary
Author: Fabritius, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga institutionen
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-10-23
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1588-1
http://hdl.handle.net/10138/156953
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: A noticeable fraction of the World's species inhabit disturbed or early-succession habitats. In Finland, 23.3 % of the endangered species are species of traditional agricultural biotopes or otherwise human-modified habitats. These habitats are, after forests, the second most important habitat for endangered species in Finland. When conservation plans have to be designed for early-succession habitats and their species, specific complexities emerge due to their transitional nature. Protected areas are vulnerable to discontinuities in maintenance funding, and alternative strategies for site maintenance vary in terms of maintenance type, intensity and frequency. Besides the establishment of protected areas, species persistence may sometimes be better supported by altering the dynamics of transitional habitats or by establishing new habitat sites. My thesis focuses on the challenges of conservation planning that are related to the maintenance of specific successional stages or disturbance frequencies in dynamically changing environments. My study species is an endangered butterfly, the false heath fritillary (Melitaea diamina), an endangered Finnish butterfly. The false heath fritillary has the status of a species of strict protection in Finland due to the rapid shrinkage of its distribution during the past decades. I have used the false heath fritillary and its habitats as a case study to develop methods to estimate habitat destruction rates, habitat maintenance effects and the spatial emergence pattern of dynamic habitats from field data. We use metapopulation models to study how changes in the patterns of patch emergence and destruction affect population viability and how habitat dynamics affect conservation success. Finally, we contrast our results against the institutional constraints in false heath fritillary conservation. Our results show that false heath fritillary habitats, which occur on multiple land use types, have high destruction rates and reach their best quality 2-3 years since maintenance. In simulations, the habitat turnover rate and the spatio-temporal pattern of habitat patch emergence have a significant effect both on population viability and on the effectiveness of conservation actions. The institutional constraints of false heath fritillary conservation have led to unpredictability in habitat maintenance resourcing. Conservation planning for early-successional species requires monitoring of habitat dynamics and prediction of changes in the future availability of habitat. The availability of site maintenance funding should be taken into account already during the conservation planning phase.Merkittävä osa maapallon lajistosta asuu häirityissä tai alkuvaiheen sukkession elinympäristöissä. Suomessa 23.3 % uhanalaisiksi luokitelluista lajeista elää perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muokkaamissa elinympäristöissä. Nämä elinympäristöt ovat metsien jälkeen toiseksi tärkein uhanalaisten lajien elinympäristö Suomessa. Elinympäristöjen umpeenkasvu monimutkaistaa avointen elinympäristöjen lajiston suojelemista. Perustettavat suojelualueet ovat haavoittuvia hoitorahoituksen katkoksille, eikä avointen elinympäristöjen paras mahdollinen hoitotapa, -intensiteetti tai -tiheys ole itsestään selvä. Suojelualueiden perustamisen sijaan lajien selviämistä voi joskus paremmin edistää pidentämällä tilapäisten elinympäristöjen elinikää tai luomalla uusia elinympäristöjä. Käytän väitöskirjatutkimukseni tutkimuslajina suomalaista uhanalaista perhoslajia, tummaverkkoperhosta (Melitaea diamina). Tummaverkkoperhonen on luokiteltu luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltavaksi lajiksi, sillä sen levinneisyysalue on maankäytön muutosten seurauksena kutistunut rajusti vuosikymmenien takaisesta. Lajin suojelua vaikeuttaa lajin riippuvuus häirityistä elinympäristöistä, nopeasti umpeen kasvavista kosteista niityistä. Suomen luonnonsuojelulainsäädäntö määrittelee viranomaistoimia, joiden tarkoituksena on taata lajin suotuisa suojelun taso, mutta se ei osoita resurssien lähdettä lajin elinympäristöjen ylläpitoon. Kehitän tummaverkkoperhosen ja sen elinympäristöjen avulla menetelmiä arvioida maastoaineistosta lajin elinympäristöjen tuhoutumisnopeutta sekä uusien elinympäristöjen ilmaantumisrakennetta. Tutkimme, kuinka muutokset elinympäristöjen ilmaantumisessa ja tuhoutumisessa vaikuttavat populaatioiden selviytymiseen. Lopuksi vertaamme tuloksia tummaverkkoperhosen suojelukäytäntöihin. Tulostemme perusteella tummaverkkoperhosen elinympäristöillä on nopea tuhoutumistahti ja niiden laatu on parhaimmillaan 2-3 vuotta hoitotoimien jälkeen. Elinympäristöjen vaihtuvuus heikentää populaatioiden elinvoimaisuutta ja vaikuttaa siihen, millaiset suojelutoimet esim. suojelukohteiden määrä ja sijainti ovat lajin kannalta tehokkaita. Tummaverkkoperhosniittyjen hoitorahoitus vaihtelee vuosittain ennalta-arvaamattomasti, mikä monimutkaistaa suojelun suunnittelua. Häirityissä ympäristöissä elävien lajien suojelu hyötyy siitä, jos elinympäristöjen muutosta voidaan seurata ja elinympäristöjen tulevaa saatavuutta ennakoida. Elinympäristöjen hoitorahoituksen saatavuus tulisi ottaa huomioon jo suojelusuunnitelmia tehdessä. Hoitorahoituksen joustavat käyttömahdollisuudet auttaisivat kohdentamaan hoitotoimia kustannustehokkaasti.
Subject: ekologia ja evoluutiobiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
temporal.pdf 1.281Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record