Farmasian tiedekunta

 

Tässä kokoelmassa olevat vuosien 1991-2000 farmasian pro gradu -tutkielmat on tehty ennen erillisen farmasian tiedekunnan perustamista matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

In earlier years, master's theses in the field of pharmacy were made in the Faculty of Science. Thus, the theses of this collection from 1991 to 2000 have been made in the Faculty of Science.

Recent Submissions

View more