Analysis of the Bmx tyrosine kinase

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/157038
Titel: Analysis of the Bmx tyrosine kinase
Författare: Ekman, Niklas
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Biosciences
Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Biotieteiden laitos
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Biovetenskapliga institutionen
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1999-11
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/157038
Nivå: Pro gradu -avhandling
Ämne: Genetics
Perinnöllisyystiede
Genetik
Subject: Bmx gene
tyrosine kinases
signal transduction
endothelial cells
granulocytic differentiation


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
EkmanNiklas1999.pdf 151.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post