Pitch-related auditory skills in children with cochlear implants : The role of auditory working memory, attention and music

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1636-9
Title: Pitch-related auditory skills in children with cochlear implants : The role of auditory working memory, attention and music
Author: Torppa, Ritva
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-11-06
Language: eng
Belongs to series: University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences, Studies in Psychology - URN:ISSN:1798-842X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1636-9
http://hdl.handle.net/10138/157046
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The cochlear implant (CI) provides a sensation of hearing for deaf-born children. However, many CI children show poor language outcomes, which may be related to the deficiency of CIs in delivering pitch. This thesis studies the development of those neural processes and behavioural skills linked to the perception of pitch which may play a role in language acquisition. We measured with event-related brain potentials (ERPs) the neural discrimination of and attention shift to changes in music, the perception of word and sentence stress and related acoustic cues, and the auditory working memory (forward digit span) in 4̶ 13-year-old normally hearing (NH) and early-implanted children. We studied how the development of these aspects is related to musical activities known to advance brain development and perceptual skills in the NH population, and whether the perception of music is connected to word stress or visuospatial perception in NH adults. With regard to the development of neural responses, we found for the CI children usually well-formed ERP waveforms resembling those found for the NH children. However, some brain responses implied impoverished processing for the CI children, especially for timbre and pitch. The CI children who sang regularly at home were advantaged over the other CI children for the development of attention shift, which was linked to improved auditory working memory, implying better neural discrimination, an advantaged development of neural networks for attention and better updating of auditory working memory for the CI singers. For the CI children perception of word and sentence stress improved with improving discrimination of pitch (f0) and intensity and auditory working memory. Only the CI children participating in supervised musical activities performed and developed similarly to the NH children in these skills. The perception of musical rhythm improved with improving word stress and visuospatial perception for the NH adults. The results indicate that (i) perception of music and speech are connected not only via pitch and timbre, but also via rhythm, and (ii) the combination of singing at home and taking part in supervised musical activities, using also rhythmic exercises and visual cues, might be the best way to optimize pitch-related abilities, underlying cognitive functions, spoken language skills and quality of life for early-implanted children.Sisäkorvaistutteella (SI) kuulevien, kuurona syntyneiden lasten puhekielen taidot vaihtelevat paljon ja ovat usein heikompia kuin kuulevilla lapsilla. Tämä saattaa liittyä SI:n heikkoon kykyyn välittää äänten korkeuksia. Tässä väitöskirjassa tarkasteltiin puhekielen kehitystä tukevien, äänen korkeuksien havaitsemiseen liittyvien hermostollisten mekanismien, kuulomuistin ja kuuntelutaitojen kehitystä 4 13-vuotiailla kuulevilla ja SI-lapsilla. Musiikillisten äänten hermostollista erottelua ja kuulotarkkaavuutta tarkasteltiin mittaamalla kuuloherätevasteita aivosähkökäyrällä (EEG). Sana- ja lausepainon havaitsemista ja näihin liittyvien akustisten vihjeiden erottelukykyä tutkittiin kuuntelukokeilla ja kuulomuistia numerotoistotestillä. Musiikin harrastamisen tiedetään parantavan kuulevien lasten kuulohavaintotaitoja, kuulomuistia ja kuulotarkkaavuutta. Siksi tarkastelimme SI-lasten ryhmässä musiikkiaktiviteettien yhteyksiä mittaustuloksiimme. Tutkimme myös, onko musiikin havaitseminen yhteydessä sanapainon ja suuntien havaitsemiseen kuulevilla aikuisilla. SI-lasten kuuloherätevasteet olivat samantapaisia kuin kuulevien lasten, mutta vasteet erityisesti muutoksille musiikillisten äänten laadussa ja korkeudessa heijastivat SI-lasten heikkoa kuuloerottelukykyä ja -tarkkaavuutta. Säännöllisesti kotona laulavien SI-lasten kuulotarkkaavuusvasteet kehittyivät voimakkaammiksi ja nopeammiksi kuin muiden SI-lasten. Nämä vasteet olivat nopeampia paremman kuulomuistin myötä. Tulokset viittaavat laulavien SI-lasten hyvään hermostolliseen erottelukykyyn, kuulotarkkaavuuden aivoverkostojen kehitykseen ja kuulomuistin päivitykseen. Sana- ja lausepainon havaitseminen parantui hyvän äänen korkeuden (f0) ja voimakkuuden erottelun sekä kuulomuistin myötä, joissa vain ohjattuihin musiikkiaktiviteetteihin osallistuneet SI-lapset kehittyivät yhtä hyvin kuin kuulevat lapset. Musiikin rytmien havaitseminen parantui hyvän sanapainon ja suuntien havaitsemisen myötä. Tulokset korostavat musiikin havaitsemisen olevan yhteydessä musiikin rytmien havaitsemiseen, ei pelkästään äänen korkeuksien ja laatujen havaitsemiseen. Ne korostavat kotona laulamisen sekä äänen korkeuden, myös rytmin havaitsemisen harjoituksia ja suuntavihjeitä (kuten laululeikkejä), sisältävän ohjatun musiikkitoiminnan tärkeyttä SI lasten puhekielen ja elämänlaadun parantamisessa.
Subject: psykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pitch-re.pdf 2.128Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record