Pitäskö soittaa pojille? : Kilpailevat diskurssit lentäjien ja matkustamomiehistön välisessä viestintäsuhteessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015100814758
Title: Pitäskö soittaa pojille? : Kilpailevat diskurssit lentäjien ja matkustamomiehistön välisessä viestintäsuhteessa
Author: Salo, Paula
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-10-29
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015100814758
http://hdl.handle.net/10138/157051
Thesis level: master's thesis
Abstract: Communication between airline pilots and cabin crew plays an important role in aviation safety. However, little research has been conducted in the area of pilot-cabin crew communication and relationship. The aim of this study was to identify and name competing discourses in pilot-cabin crew relationship and to describe how these discourses compete with one another. Theory of relational dialectics (Baxter JA Montgomery 1996; Baxter 2011) was used as the theoretical framework. Eight members of cabin crew and six pilots were intervieved. Members of cabin crew were interviewed in pairs. Two of the pilots were interviewed individually and four in pairs. The interviews were analyzed using contrapuntal analysis. Contrapuntal analysis aims to identify competing discourses and their interplay. Six competing discourses were identified in pilot-cabin crew communication and relationship. They were predictability-novelty, one crew-two crews and ideal-real. The predictability-novelty struggle became apparent in the discursive struggle of different work positions being occupied with different crew memebers and in the discursive struggle of official and unofficial communication during the flight. The discourses of one crew and two separate crews were played against one another in the discursive struggles of equality-hierarcy and efficiency-politeness. The discursive struggle of ideal-real constitutes a scene on which the other discourses compete. One coherent and egalitarian crew, where each crew member communicates openly and predictably according to the rules and regulations attached to his/her position was presented as ideal. This ideal is often, but not always, accomplished.Lentäjien ja matkustamomiehistön viestinnällä on tärkeä tehtävä lentoturvallisuuden varmistamisessa. Ammattiryhmien välistä viestintää on kuitenkin tutkittu vähän. Tutkielman tavoitteena oli tunnistaa ja nimetä lentäjien ja matkustamomiehistön välisessä viestintäsuhteessa esiintyviä diskursseja sekä tarkastella sitä, miten nämä diskurssit kilpailevat keskenään. Teoreettisena viitekehyksenä oli Baxterin ja Montgomeryn (1996) ja Baxterin (2011) relationaalinen dialektiikka. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa matkustamomiehistön jäsentä ja kuutta lentäjää. Matkustamohenkilökunnan haastattelut toteutettiin neljänä parihaastatteluna ja lentäjien haastattelut kahtena parihaastatteluna ja kahtena yksilöhaastatteluna. Aineisto analysoitiin käyttämällä kontrapunktista analyysiä (Baxter 2011), jonka avulla pyrittiin tunnistamaan keskenään kilpailevia diskursseja ja tarkastelemaan niiden välistä kamppailua. Lentäjien ja matkustamomiehistön välisessä viestintäsuhteessa kilpailevia diskursseja olivat ennustettavuus ja yllätyksellisyys, yksi ja kaksi miehistöä sekä ideaali ja todellinen. Ennustettavuuden ja yllätyksellisyyden välinen kamppailu ilmeni erilaisten miehistönjäsenten toimiessa samanlaisina pysyvillä työskentelypositioilla sekä epävirallisen ja virallisen viestinnän välisessä vaihtelussa lennon aikana. Yhden ja kahden miehistön välinen diskursiivinen kamppailu esiintyi tasa-arvon ja hierarkian sekä tehokkuuden ja kohteliaisuuden välisessä diskursiivisessa kilpailussa. Ideaalin ja todellisen välinen diskursiivinen kamppailu muodostaa eräänlaisen näyttämön, jolla muut diskurssit kilpailevat. Ideaalina esitettiin yksi yhtenäinen ja tasa-arvoinen miehistö, jossa kunkin miehistönjäsenen viestintä on hänen positioonsa liittyvien sääntöjen ja määräysten mukaista, ennustettavaa ja avointa. Tämä ideaali saavutetaan usein, mutta ei aina.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pitaskos.pdf 1004.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record