Psychological well-being and psychiatric disorders in 14- to 15-year-old Finnish school girls and boys with overweight and obesity

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1641-3
Title: Psychological well-being and psychiatric disorders in 14- to 15-year-old Finnish school girls and boys with overweight and obesity
Alternative title: Ylipainoisten ja lihavien 14 -15 -vuotiaiden yläasteen tyttöjen ja poikien psykologinen hyvinvointi ja psykiatriset häiriöt
Author: Mäkinen, Mauno
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Adolescent Psychiatry
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-11-06
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1641-3
http://hdl.handle.net/10138/157221
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The psychological influence of obesity on health is less clear than the physical impacts. Further follow-up studies are needed to examine causality/directionality. To investigate psychiatric disorders in excess-weight adolescents, more studies with diagnostic interviews are required, because the results of previous results have been contradictory, probably reflecting methodological differences. The aim of the study presented in this dissertation was to examine psychological well-being and psychiatric disorders linked to overweight and obesity in a general mid-adolescent population. The study was performed from 2003 to 2005, involving girls and boys aged approximately 14.5 years attending secondary schools in Helsinki. The students completed self-assessments surveying self-esteem (RSES), their thoughts and ideas concerning eating behaviors (EDI), as well as their lifestyle. Both measured and self-reported weights and heights were recorded (Study I sample: 650 girls, 693 boys; Study II sample: 614 girls, 651 boys). A subgroup of adolescents (Study III subsample: 86 girls, 96 boys) was diagnosed by an adolescent psychiatrist using a structured diagnostic instrument (K-SADS-PL). Furthermore, a subgroup (Study IV follow-up subsample: 78 girls, 88 boys) was followed up for one year and completed a questionnaire assessing the self-image (OSIQ-R) both at baseline and on follow-up. In summary, psychological well-being was good in most of the overweight and obese adolescents. However, the excess-weight adolescents significantly more often revealed body dissatisfaction and other symptoms related to eating disorders (p < 0.001) and abnormal dietary behavior (p < 0.001) than their normal-weight peers. Adolescents with abnormal eating behavior reported significantly greater body dissatisfaction than those with normal eating behavior (p < 0.001). The excess-weight adolescents significantly more seldom reported experiences of dating than their normal-weight peers (p < 0.001). The boys with excess weight exercised significantly more seldom than their normal-weight peers (p < 0.001). The prevalence of lifetime and current psychiatric disorders did not significantly differ between the excess-weight and normal-weight adolescents. The prevalence of one or more current psychiatric disorders was 13.2% among adolescents with excess-weight. The self-image of girls with normal weight developed intensively during the one-year follow-up period compared to girls with excess weight (p < 0.024). In component scales, the difference in change scores was largest in sexuality (p = 0.018) and vocational attitudes (p = 0.041).Lihavuuden vaikutukset fyysiseen terveyteen tunnetaan hyvin, mutta psykologiset vaikutukset ovat vähemmän tunnettuja. Syy-seuraussuhteiden tutkimiseen tarvitaan seurantatutkimuksia. Nuorten psykiatristen häiriöiden tutkimiseen tarvitaan enemmän diagnostisia haastatteluja, koska aikaisemmat tulokset vaihtelevat paljon todennäköisesti metodologisista syistä. Väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä psykologisia tekijöitä ja psykiatrisia häiriöitä keskinuoruusikäisessä yleisväestössä. Aineisto kerättiin vuosina 2003-2005 Helsingissä tutkittavien yläasteen oppilaiden keski-iän ollessa 14,5 vuotta. Oppilaat täyttivät koulutunnilla kyselylomakkeen, jonka avulla kartoitettiin nuorten itsetuntoa (RSES) sekä kehonkuvaan ja syömiskäyttäytymiseen liittyviä ajatuksia, asenteita ja toimintatapoja (EDI) sekä elämäntapoja. Nuoret arvioivat painonsa ja pituutensa, minkä lisäksi kouluterveydenhoitajat punnitsivat ja mittasivat heidät (tutkimus I otos: 650 tyttöä, 693 poikaa; tutkimus II otos: 614 tyttöä, 651 poikaa). Osa nuorista (tutkimus III osaotos: 86 tyttöä, 96 poikaa) osallistui nuorisopsykiatrian erikoislääkärin suorittamaan puolistrukturoituun diagnostiseen haastatteluun (K-SADS-PL). Osaa nuorista (tutkimus IV seurantaosaotos: 78 tyttöä, 88 poikaa) seurattiin vuoden ajan ja he täyttivät minäkuvaa kartoittavan kyselylomakkeen (OSIQ-R) seurannan alussa ja lopussa. Yhteenvetona voidaan todeta, että valtaosalla ylipainoisista ja lihavista nuorista psykologinen toimintakyky oli hyvä. Heillä oli kuitenkin merkitsevästi useammin ongelmia kehonkuvassaan ja kliiniseen syömishäiriöön viittaavia oireita ja vääristyneitä ruokailutottumuksia kuin normaalipainoisilla ikätovereilla. Nuoret, jotka kuvasivat poikkeavaa syömiskäyttäytymistä, olivat merkitsevästi tyytymättömämpiä kehonkuvaansa kuin ne nuoret, joiden syömiskäyttäytyminen tuli esille tavanomaisena. Ylipainoiset ja lihavat nuoret ilmoittivat seurustelleensa selkeästi harvemmin kuin normaalipainoiset ikätoverinsa. Ylipainoiset ja lihavat pojat harrastivat liikuntaa merkitsevästi vähemmän kuin normaalipainoiset ikätoverinsa. Ylipainoisilla ja lihavilla nuorilla ei ilmennyt normaalipainoisia ikätovereitaan useammin elämänaikaisia tai ajankohtaisia mielenterveyden häiriöitä. Heillä yhden tai useamman ajankohtaisen mielenterveyden häiriön esiintyvyys oli 13.2 %. Vuoden seurannassa normaali-painoisilla tytöillä minäkuvan havaittiin kehittyvän merkitsevästi paremmin ylipainoisiin ja lihaviin tyttöihin verrattuna. Osa-alueista merkitsevimmät positiiviset erot ilmenivät seksuaalisessa ja ammatillisessa minäkuvassa.
Subject: nuorisopsykiatria
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Psycholo.pdf 582.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record