Excursions into Everyday Spaces : Mapping Aesthetic Potentiality of Urban Environments through Preaesthetic Sensitivities

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1554-6
Title: Excursions into Everyday Spaces : Mapping Aesthetic Potentiality of Urban Environments through Preaesthetic Sensitivities
Author: Lehtinen, Sanna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-11-13
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1554-6
http://hdl.handle.net/10138/157356
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study examines the complex relation between spatial experience and aesthetic experience. It is argued that spatial experience specifically in the context of everyday spaces makes it possible to experience them aesthetically as well. A wide selection of research ranging from environmental and philosophical aesthetics to architectural theory, psychology, human geography, and other relevant disciplines is employed in order to achieve a more detailed picture of how spatial experience is formed in the first place. This experience is described mainly in terms of phenomenology but is then related to other ways of understanding experiences and their prerequisites. Different notions of space and spatiality and a more comprehensive articulation of the relation of perception to spatial experience, sensory perception, and how senses contribute to spatial experience are in the focus of attention at the beginning of the study. Different experiential layers that can be distinguished within the space which is closest experienced are explored. Interaction with environment is discussed and the notion of preaesthetic is presented to clarify the relation between the two different types of experiences. Following this, the notion of preaesthetic is studied against eminent notions such as aesthetic attitude and aesthetic engagement that show elements that have traditionally been considered to either lead to or define aesthetic experiences. This study shows that the effect that spatial experience has on revealing aesthetic potentialities in everyday environments is far more complicated than has previously been understood. Due to its contingent qualities, spatial experience sometimes leads to "failed" aesthetic experiences even in situations where there is obvious aesthetic potentiality. Even though there are some overlapping qualities in spatial and aesthetic experiences, they cannot thus be equated, as has more or less been done in different branches studying the topics of art and architectural experiences, for example. In the final part of the study, some possible directions for future research are pointed out and the application possibilities of these new developments in aesthetic theory are presented by short case studies, in which a closer look is taken into a chosen set of urban everyday spaces.Sanna Lehtinen tarkastelee väitöstutkimuksessaan tilakokemuksen ja esteettisen kokemuksen suhdetta arjen tiloissa. Niiksi voidaan määritellä laaja kirjo erityyppisiä ympäristöjä yksityisestä kodista jaettuun ja yhteisesti käytettyyn kaupunkitilaan. Tutkimusta on motivoinut näkemys siitä, että ihmispopulaation kasvun ja kaupungistumiskehityksen myötä on entistä tärkeämpää ymmärtää millaisia kokemuksia arkea jäsentävät tilat mahdollistavat. Tutkimuksessa käydään läpi tilakokemuksen eri osia aistien välittämästä tiedosta kompleksisempiin tilasuhdetta rakentaviin tekijöihin, kuten suhde muihin tilan käyttäjiin. Esteettisen kokemuksen osalta tarkastelussa korostuvat kokemuksen muuttuvat tekijät: olosuhteet vaikuttavat siihen, pääsevätkö ympäristön esteettiset arvot esille. Tässä mielessä myös niin sanotut negatiiviset tai epäonnistuneet kokemukset valottavat sitä miten esteettinen kokemus ylipäätään syntyy. Lehtinen muotoilee uutta käyttötapaa esiesteettisen (preaesthetic) käsitteelle ja avaa sen avulla tilakokemuksen ja esteettisen kokemuksen yhteyttä arjen tiloissa. Tilakokemusta tarkastellaan yhdentyyppisenä esiesteettisenä kokemuksena, joka joko muuntuu tai jo itsessään sisältyy esteettiseen kokemukseen. Onnistuneimmillaan, kun ympäristön erityyppiset kokemukseen vaikuttavat osatekijät ovat tasapainossa, tilakokemus liittyy saumattomasti esteettiseen kokemukseen. Lehtinen esittelee esimerkkeinä ympäristötaiteen ja arkkitehtuurin saralta Kaarina Kaikkosen kaupunkitilaa avartavasti hyödyntävän taideteoksen, historiallisesti merkittävän mutta myös yhä keskeisen liikenteen solmukohdan Helsingin päärautatieaseman sekä Raumlabor Berlin -kollektiivin suunnitteleman siirrettävän ja väliaikaisen kokoontumispaikan. Näiden avulla hahmottuu uudentyyppinen käsitys esteettisen ja tilallisen kokemisen mahdollisuuksista kaupunkitilassa arjen käyttötilana. Lehtisen mukaan taide voi toimia kaupunkitilassa herättäjänä, joka saa kokemaan tutun tilan totutusta poikkeavalla tavalla. Myös väliaikaiseksi tarkoitetut tai uudenlaisin käyttötavoin arjen toimintoihin liittyvät perinteikkäät tilat edustavat tila-ajattelua, jonka puitteissa on helpompi ottaa huomioon erilaisten esteettisten kokemusten muuttuvat edellytykset. Tutkimus kuuluu ympäristöestetiikan alaan ja edustaa siinä uutta arjen estetiikan tutkimussuuntausta.
Subject: estetiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
excursions.pdf 1.097Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record