A Comet of the Enlightenment. Anders Johan Lexell's life and discoveries

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, matematiikan ja tilastotieteen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för matematik och statistik sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics, Department of mathematics and statistics en
dc.contributor.author Stén, Johan Carl-Erik fi
dc.date.accessioned 2015-10-21T05:46:20Z
dc.date.available 2015-11-16 fi
dc.date.available 2015-10-21T05:46:20Z
dc.date.issued 2015-11-26 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-3-319-00617-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/157369
dc.description.abstract The Finnish mathematician and astronomer Anders Johan Lexell (1740-1784) was a long time close collaborator and the academic successor of Leonhard Euler at the Imperial Academy of Sciences in Saint Petersburg. Lexell was invited in 1768 from his native town of Åbo (Turku) in Finland to Saint Petersburg to assist in the laborious mathematical processing of the astronomical data from the forthcoming transit of Venus of 1769. A few years later he became an ordinary member of the Academy. Lexell was the first mathematician and astronomer of international renown from Finland. This thesis is the first full-length intellectual biography devoted to Lexell and his prolific scientific output. Using his numerous publications, we trace the development of his scientific thought. In close collaboration with Euler, he contributed especially to infinitesimal calculus and geometry. In astronomy his work pertains mainly to the parallax and longitude problems, as well as to orbit calculations. He is known for having recognised that Herschel's new "comet" of 1781 moves in a nearly circular orbit and must therefore be a planet. Lexell also predicted the extraordinary motion of the comet of 1770 ("Lexell's comet"), which constitutes an example of a restricted three-body problem. Lexell had wide scientific interests. Being internationally minded and well-connected, he entertained a rich correspondence not only with astronomers and mathematicians but also with natural historians and administrators. His detailed letters especially from his grand tour to Germany, France and England in 1780-1781 reveals him as a lucid observer of the intellectual landscape of enlightened Europe. en
dc.description.abstract Den Åbobördige matematikern och astronomen Anders Johan Lexell (1740-1784) gjorde en lysande karriär vid Kejserliga Vetenskapsakademien i St. Petersburg, där han samarbetade med den ryktbare schweiziske matematikern Leonhard Euler. Lexell inbjöds till den ryska huvudstaden 1768 för att bistå vid de mödosamma beräkningarna av solparallaxen utifrån iakttagelserna av 1769 års Venuspassage. Inom loppet av några år blev han ledamot vid Vetenskapsakademien och steg till världsberömmelse som en skicklig och flitig matematiker och astronom. Föreliggande avhandling är den första heltäckande biografin av Lexell. Hans vetenskapliga tänkande gestaltas med utgångspunkt i hans talrika publikationer. I nära samarbete med Euler bidrog Lexell till teorin om differential- och integralkalkylen samt geometrin. Inom astronomin bidrog han till banberäkningar samt teorin om parallax- och longitudbestämning. Han är känd för att ha påvisat att den nya "komet" som Herschel upptäckt 1781 i själva verket rör sig i en nästan cirkulär omloppsbana och måste därför vara en planet. Han bestämde också banan för den så kallade Lexellska kometen som upptäcktes 1770 och som utgör ett exempel på ett begränsat trekropparsproblem. Lexells intellektuella fält begränsade sig dock inte till matematisk kunskap. Han var i ständig brevkontakt med inte bara matematiker och astronomer, utan också naturalhistoriker och vetenskapliga administratörer. Breven från hans långa utlandsresa 1780-1781 till Tyskland, Frankrike och England bär vittne om hans nyfikna och observanta natur. sv
dc.language.iso en fi
dc.publisher Springer / Birkhäuser fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject matematik fi
dc.title A Comet of the Enlightenment. Anders Johan Lexell's life and discoveries en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Gyllenberg, Mats fi
dc.ths Pekonen, Osmo fi
dc.opn Lützen, Jesper fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record