Perheen ytimeen : Perhediskurssit Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusten ydinperhepuheessa vuosina 1990–1994 ja 2010–2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153711
Title: Perheen ytimeen : Perhediskurssit Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusten ydinperhepuheessa vuosina 1990–1994 ja 2010–2014
Author: Suonio, Saida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153711
http://hdl.handle.net/10138/157444
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Into Family examines how family is constructed in opinion pieces of Finland's most popular newspaper Helsingin Sanomat in 1990–1994 and 2010–2014. The research aim was to study what kind of discourses are constructed in the opinion pieces referring to nuclear family. The aim was also to compare discourses between years 1990–1994 and 2010–2014. The research method was critical discourse analysis which focuses on how societal power relations and inequality are constructed and reinforced through the use of language. The research questions are: how family is constructed in the opinion texts in Helsingin Sanomat and how discourses in 1990–1994 differ compared to 2010–2014 concerning equality? Studies show that heteronormative nuclear family is usually seen as "normal" family. In the beginning of this study, I assumed that discourses of nuclear family would reveal intersecting ideas of family. Therefore the context of the study was put up with discourses concerning nuclear family. The data was collected from the electronic archive of Helsingin Sanomat using all different forms of the keyword nuclear family. The analysis was made using critical discourse analysis to find out how societal power relations were constructed concerning family. Heteronormative nuclear family was constructed as self-evident family. It held hegemonic position in the discourses of both datas. Even so, family discourses, that had different ideologies about values clashed with each other. These differences constructed with conservative and liberal values. The comparative study showed that discourses of family had transformed to be more polyphonic and equal. Anyhow family discourses constructs and reinforces inequality by treating heteronormative nuclear family as normal and ideal. In any case family discourses have transformed to be more equal.Perheen ytimeen tarkastelee, miten perhettä rakennetaan Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa vuosina 1990–1994 ja 2010–2014. Tarkentaen tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kriittisen diskurssianalyysin keinoin sitä, millaisten diskurssien kautta perhettä rakennetaan, ja vertailla perhepuheen muutosta vuosien 1990–1994 ja 2010–2014 välillä. Tässä tutkimuksessa kriittisen diskurssianalyysin tavoitteena oli paljastaa eriarvoisuutta synnyttäviä ja ylläpitäviä valtasuhteita suhteessa perheeseen. Tutkimuskysymykset ovat: miten perhettä rakennetaan Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusten ydinperhepuheessa vuosina 1990–1994 ja 2010–2014 sekä miten vuosien 1990–1994 ja 2010–2014 puhetavat eroavat toisistaan suhteessa eriarvoisuuteen? Aiempien tutkimusten mukaan heteronormatiivinen ydinperhe nähdään usein perheen "normaalina" mallina. Tutkimuksen alussa oletin heteronormatiivisen ydinperheen toimivan heijastuspintana erilaisille perhettä ravisteleville merkityksille. Siksi tutkimuksen kontekstina toimi ydinperhepuhe. Aineistojen mielipidekirjoitukset rajattiin Helsingin Sanomien sähköisen arkiston kautta käyttäen hakusanaa ydinperhe ja sen muotoja. Heteronormatiivinen ydinperhe määrittyi oletusarvoiseksi perheen malliksi ja sillä oli hegemoninen positio molempien aineistojen perhepuheessa. Erilaiset perhediskurssit asettuivat kuitenkin vastakkain ideologialtaan konservatiivisissa ja liberaaleissa diskursiivisissa käytännöissä. Vertaileva tutkimus osoitti perhepuheen muuttuneen moniäänisemmäksi, eikä heteronormatiivisen perheen hegemoniaa enää tuotettu yhtä vahvasti vuosien 2010–2014 aineistossa. Perhepuheessa rakennettiin ja ylläpidettiin kuitenkin eriarvoisuutta suhteessa erilaisiin perheisiin. Perhepuheen voi kuitenkin nähdä muuttuneen moniäänisemmäksi ja täten yhdenvertaisemmaksi.
Subject: perhe
ydinperhe
kriittinen diskurssianalyysi
heteronormatiivisuus
ideologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record