Internationella immaterialrättsliga tvister vid skiljeförfaranden : på väg mot skiljeförfarandet som ett antagande?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Pippingsköld, Beata-Maria Aurora
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201510133684
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/157511
dc.description.abstract Immateriella rättigheter har en speciell karaktär och dess drag måste beaktas då man väljer en tvistlösningsmetod. Immateriella rättigheter är till sin natur ofta kortvariga, internationella och av ett ekonomiskt (högt) värde bara så länge som rättigheten kan användas till fullo. Immateriella rättigheter kan på dagens marknad anses vara ett företags allra viktigaste tillgång. Då företagens ekonomiska tillgångar nuförtiden innefattar betydande immateriella rättigheter blir även de immateriella rättigheterna föremål för kommersiella tvister mellan företag. Dessutom är de kommersiella tvisterna allt oftare internationella och utbredda mellan parter runt om i världen. Det har blivit en global trend att lösa immaterialrättsliga tvister i skiljeförfarande. Således uppstår frågan om hur bra skiljeförfarandet lämpar sig på internationella immaterialrättsliga tvister. I avhandlingen undersöks skiljeförfarandets lämplighet som tvistlösningsmetod på internationella immaterialrättstvister genom att granska de av WIPO utgjorda speciella skiljeförfarandereglerna. Efter en kort inblick i gällande rättsregler och relevanta internationella konventioner analyseras skiljeförfarandets fördelar och nackdelar i förhållande till en domstolsprocess. Vidare lyfts fram de fördelar och det specialförfarande som WIPO skapat. I den andra delen av avhandlingen behandlas möjligheten om att börja använda skiljeförfarandet som ett första alternativ vid val av tvistlösningsmetod. Liknande automatiska skiljeförfarandesystem tas upp för att analysera möjligheten av en analogisk tillämpning på sagda immaterialrättsliga tvister. Avslutningsvis utreds möjligheten om ett skiljeförfarande som antagande i immaterialrättsliga tvister samt tas upp det frågor och problem skapandet av ett dylikt system innebär. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Internationella immaterialrättsliga tvister vid skiljeförfaranden : på väg mot skiljeförfarandet som ett antagande? sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201510133684

Files in this item

Files Size Format View
Pippingsköld_progradu FINAL.pdf 485.2Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record