Hur svårt kan det vara? : En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/157590

Citation

Londen , M , Mickwitz , Å M & Tiihonen , S (red) 2015 , Hur svårt kan det vara? En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen . Nordica Helsingiensia , nr. 41 , Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica , Helsingfors .

Title: Hur svårt kan det vara? : En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen
Author: Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet; Helsingfors universitet, Språkcentrum; Helsingfors universitet, Beteendevetenskaper; Londen, Monica; Mickwitz, Åsa Maria; Tiihonen, Susanne; ; ; ;
Editor: Londen, Monica; Mickwitz, Åsa Maria; Tiihonen, Susanne
Contributor: Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet
Helsingfors universitet, Språkcentrum
Helsingfors universitet, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica
Date: 2015
Language: swe
Number of pages: 325
Belongs to series: Nordica Helsingiensia
ISBN: 978-951-51-1478-5
978-951-51-1479-2
URI: http://hdl.handle.net/10138/157590
Abstract: I den här artikeln undersöks på vilka sätt man inom ramen för en kurs i studieteknik kan stöda studenters självreglering och studiefärdigheter på ett effektivt sätt. I artikeln kartlägger jag vad självreglering och upplevd självförmåga inom universitetsstudier innebär samt beskriver metoder som möjliggör självreglerat lärande och hur universitetslärare konkret kan stöda studenter i att utveckla dylika strategier. Resultaten av pilotundersökningen av kursen Studera effektivare 2012 visar att kursdeltagarna upplevde mer studiesvårigheter och svagare studiekondition i början av kursen jämfört med studenter som inte deltagit i en dylik frivillig kurs, samt färre studiesvårigheter och starkare studiekondition än studenter som sökt sig till individuell studiepsykologisk vägledning. Bägge variablerna utvecklades mot det bättre under kursen gång vilket överensstämmer med tidigare forskningresultat från liknande kurser (Keski-Koukkari, Aremo & Kaivola 2012). Under loppet av kursen beskrev deltagarna i sina lärdagböcker erfarenheter av en ökad självreglering av sitt lärande, en mer organiserad och mångsidig syn på sina studier, större tilltro till sina egen studieförmåga och förståelse för betydelsen av effektiva studiestrategier.
Subject: 516 Pedagogik
lärande inom högre utbildning
Universitetspedagogik
studiefärdigheter
självreglering
study skills
self-regulation in learning
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hur_svart_inkl_parm.pdf 5.061Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record