Hur svårt kan det vara? : En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen

Show simple item record

dc.contributor Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet sv
dc.contributor Helsingfors universitet, Språkcentrum sv
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.editor Londen, Monica
dc.contributor.editor Mickwitz, Åsa Maria
dc.contributor.editor Tiihonen, Susanne
dc.date.accessioned 2015-10-27T12:51:02Z
dc.date.available 2015-10-27T12:51:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Londen , M , Mickwitz , Å M & Tiihonen , S (red) 2015 , Hur svårt kan det vara? En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen . Nordica Helsingiensia , nr. 41 , Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica , Helsingfors . en
dc.identifier.isbn 978-951-51-1478-5
dc.identifier.isbn 978-951-51-1479-2
dc.identifier.other PURE: 54596592
dc.identifier.other PURE UUID: 7613d73c-8c6a-45ce-9da6-8ac7bf49ca08
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-4063-8098/work/41305217
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-0119-0294/work/29536261
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/157590
dc.description.abstract I den här artikeln undersöks på vilka sätt man inom ramen för en kurs i studieteknik kan stöda studenters självreglering och studiefärdigheter på ett effektivt sätt. I artikeln kartlägger jag vad självreglering och upplevd självförmåga inom universitetsstudier innebär samt beskriver metoder som möjliggör självreglerat lärande och hur universitetslärare konkret kan stöda studenter i att utveckla dylika strategier. Resultaten av pilotundersökningen av kursen Studera effektivare 2012 visar att kursdeltagarna upplevde mer studiesvårigheter och svagare studiekondition i början av kursen jämfört med studenter som inte deltagit i en dylik frivillig kurs, samt färre studiesvårigheter och starkare studiekondition än studenter som sökt sig till individuell studiepsykologisk vägledning. Bägge variablerna utvecklades mot det bättre under kursen gång vilket överensstämmer med tidigare forskningresultat från liknande kurser (Keski-Koukkari, Aremo & Kaivola 2012). Under loppet av kursen beskrev deltagarna i sina lärdagböcker erfarenheter av en ökad självreglering av sitt lärande, en mer organiserad och mångsidig syn på sina studier, större tilltro till sina egen studieförmåga och förståelse för betydelsen av effektiva studiestrategier. sv
dc.format.extent 325
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica
dc.relation.ispartofseries Nordica Helsingiensia
dc.rights en
dc.subject 516 Pedagogik en
dc.subject lärande inom högre utbildning en
dc.subject Universitetspedagogik en
dc.subject studiefärdigheter en
dc.subject självreglering en
dc.subject study skills en
dc.subject self-regulation in learning en
dc.title Hur svårt kan det vara? : En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen sv
dc.title.alternative “Study effectively” – Supporting Students’ Self-regulation and Study Skills en
dc.type Antologi eller special utgåva
dc.description.version Peer reviewed
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hur_svart_inkl_parm.pdf 5.061Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record