Amesin testi ja mutaatioiden molekulaarinen analysointi : 2,4,6-trinitrotolueenin mutaatiospektri Salmonella typhimuriumin hisD3052-alleelissa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/157667
Titel: Amesin testi ja mutaatioiden molekulaarinen analysointi : 2,4,6-trinitrotolueenin mutaatiospektri Salmonella typhimuriumin hisD3052-alleelissa
Författare: Väätänen, Anna
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Biosciences
Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Biotieteiden laitos
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Biovetenskapliga institutionen
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1995-11
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/157667
Nivå: Pro gradu -avhandling
Ämne: Genetics
Perinnöllisyystiede
Genetik
Subject: hisD3052
Amesin testi
2,4,6-trinitrotolueeni
mutaatiospektri


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
VäätänenAnna1995.pdf 111.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post