Lapsi, perhe ja tuomioistuin : Lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, juridiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor.author Tolonen, Hannele fi
dc.date.accessioned 2015-10-30T10:48:08Z
dc.date.available 2015-11-10 fi
dc.date.available 2015-10-30T10:48:08Z
dc.date.issued 2015-11-20 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-855-353-6 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/157682
dc.description.abstract This dissertation, which belongs to the field of procedural law, focuses on the procedural standing of children in custody proceedings and care proceedings. In the Finnish legal system, these proceedings are allocated to separate court systems. This study investigates the effects of this dual court system in situations where child welfare measures and the determination of custody, residence or contact overlap. The dissertation has two main goals: to systemize and compare the legal framework on children s standing in these court proceedings and to evaluate the procedural rights and the right to protection in each proceeding. The research is mainly based on legislative material, case law from the European Court of Human Rights and the national courts, and legal scholarship. In order to examine the effects of overlap of the proceedings at the level of individual cases and to illuminate children s participation in detail, court documents from 34 custody proceedings and 32 care proceedings were qualitatively studied. One of the main results of the study is that the overlap in the proceedings may cause several complications at the level of individual proceedings. In the cases that were studied, many children were affected by both the child welfare system and custody proceedings. In an acute situation, where concerns are raised for the safety of the child, but where the private and public parties disagree on the course of action, the dual process system adds to the complexity. The dual role of social agencies seemed problematic in the overlapping cases, where strong claims of partiality were voiced by the parties in the custody proceedings. In the studied care proceedings, the children who were assisted by a legal counsel participated most effectively and directly. To ensure that children are able to participate effectively in legal decision making, assistance should be provided for them in care proceedings. Especially for older children and in cases where the measures are motivated by the child s conduct, a lawyer should be appointed for the child. In the studied custody proceedings, children rarely participated directly in the proceedings. To enable individual assessment of the means of participation in light of the circumstances in each case, a more flexible approach should be adopted in determining children s procedural standing in custody proceedings. The need for impartial assistance should be considered, for example, in complicated custody cases or when a child is claimed to be at risk. en
dc.description.abstract Oikeustieteellisessä tutkimuksessa vertaillaan lapsen prosessiaseman lähtökohtia ja tarkastellaan hänen osallistumiselleen asetettavia laatuvaatimuksia kahdenlaisissa oikeudenkäynneissä: yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa sekä hallintotuomioistuimissa käsiteltävissä huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevissa asioissa. Erityisesti tarkastellaan tapauksia, joissa nousee esiin kysymyksiä sekä huollon järjestämisestä että lastensuojelun tarpeesta. Oikeudellista lähdeaineistoa täydentää kotimaisten huolto- ja huostaanottoasioiden oikeudenkäyntiasiakirjoista kerätty tapausaineisto, josta selvitetään menettelyjen liitoskohtien piirteitä ja lapsen osallistumisen toteutumista. Erillinen, jakautunut prosessijärjestelmä on kankea erityisesti silloin, kun lapsen hyvinvoinnin turvaamisen väitetään vaativan lapsen olosuhteisiin puuttumista vanhempien asuessa erillään, mutta vaarantumiseen liittyvistä tekijöistä ja lapsen edun mukaisesta olinpaikasta on erimielisyyttä lapsen läheisten aikuisten ja viranomaisten välillä. Selkeintä olisi, että päätökset lapsen olosuhteista ja hänen läheissuhteidensa järjestämisestä voitaisiin tehdä keskitetysti yhdessä instanssissa kerrallaan. Jos nämä asiat tulevaisuudessakin halutaan jakaa kahteen tuomioistuinlinjaan, asioiden yhteydet tulee ottaa paremmin huomioon menettelyjä suunniteltaessa ja järjestettäessä. Vaikeissa huoltoriidoissa olisi voitava hyödyntää erillistä lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntemusta. Lapsen osallisuutta itseään koskevien asioiden käsittelyssä on korostettu kansallisessa lainsäädännössä ja lapsen ihmisoikeutena. Osallistumisen ja suojelemisen tasapainottaminen edellyttää, että otetaan huomioon lapsen iän ja kehitystason lisäksi myös asian selvittämisen tärkeys eli se, kuinka merkittävästä ratkaisusta lapsen kannalta on kysymys. Yksittäisen lapsen etua on toteutettava sekä prosessissa että sen tuloksena syntyvin ratkaisuin. Aiemmin on tehty havaintoja avustajien yhteydestä asianosaisten aktiivisempaan osallistumiseen ja näkyvyyteen huostaanottoasioissa. Tapausaineistossa avustajat edistivät lasten osallistumista huostaanottoasioiden käsittelyyn. Erillisen aikuisen määrääminen lapselle vaikeisiin huoltoriitoihin on mahdollista monissa muissa oikeusjärjestelmissä. Tästä tulisi säätää meilläkin esimerkiksi lastensuojeluun limittyvien ja erityisen kärjistyneiden huoltoriitojen varalta. Lasta edustavien ja avustavien aikuisten tehtävistä läheissuhteita koskevissa asioissa on tarpeen säätää selkeämmin. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomalainen Lakimiesyhdistys fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject prosessioikeus fi
dc.title Lapsi, perhe ja tuomioistuin : Lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Niemi, Johanna fi
dc.opn Linna, Tuula fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record