Primus motor eller gummistämpel? : Moderniseringen av Gerknäs gård 1945-1951 och Gustaf Mannerheims engagemang i arbetet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015092514047
Title: Primus motor eller gummistämpel? : Moderniseringen av Gerknäs gård 1945-1951 och Gustaf Mannerheims engagemang i arbetet
Author: Englund, Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015092514047
http://hdl.handle.net/10138/157822
Thesis level: master's thesis
Abstract: I min avhandling pro gradu har jag granskat hur Gerknäs gård i Lojo moderniserades då Gustaf Mannerheim ägde godset åren 1945-1951. Syftet med gradun är dels att sammanfatta vilka de olika rationaliserings- och moderniseringsåtgärderna var och hur de genomfördes, samt dels att granska hur involverad Mannerheim själv var i arbetet. Källorna består av arkivmaterial i form av korrespondens, promemorior, kostnadskalkyler, ritningar med mera. Det viktigaste och mest omfattande materialet finns i Gerknäs gårds arkiv, som förvaltas av Nationalbiblioteket, i Gustaf Mannerheims arkiv i Riksarkivet, i Mannerheim-museets arkiv, samt i Petter Forsströms arkiv som finns hos SLS. Genom att jämföra de olika källorna med varandra har jag i avhandlingen försökt skapa en bild av hur man genomförde moderniseringsarbetena. Mannerheims personliga engagemang syns mest i korrespondens olika personer emellan. Till bakgrundslitteraturen hör exempelvis Mannerheimbiografier, en historik över Gerknäs gård och översiktsverk över jordbrukshistoria. Avhandlingen består av sex huvudkapitel, varav kapitel 3-5 är de egentliga forskningskapitlen. Kapitel 1 utgör inledning och i kapitel 2 tar jag upp bakgrund. Kapitel 3 handlar om hur jordanskaffningslagen påverkade Gerknäs gård. På grund av kolonisationskraven såldes nästan hälften av gardens areal till evakuerade och detta påverkade i sin tur även behovet av en rationaliserad drift. I kapitel 4 behandlas de egentliga moderniseringsåtgärderna mekanisering av jordbruket, förnyelse av ekonomibyggnaderna samt reduktion av arbetarstyrkan. Mannerheim fick hjälp av diverse sakkunniga personer och de är närvarande i synnerhet i den här fasen. I det sista processkapitlet granskas hur man renoverade huvudbyggnaden, förnyade trädgården samt byggde bastu och växthus. I källorna är Mannerheim mest synlig gällande kolonisationen samt rationaliseringsåtgärderna, om vilka han hölls konstant uppdaterad. Avhandlingens sista kapitel består av avslutning.
Discipline: History (teaching in Swedish)
Historia (opetus ruotsiksi)
Historia (undervisning på svenska)
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
primusmo.pdf 762.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record