Att höja högstadieelevers intresse för kemi med hjälp av en demonstrationsvideo

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251996
Title: Att höja högstadieelevers intresse för kemi med hjälp av en demonstrationsvideo
Author: Sjöblom, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251996
http://hdl.handle.net/10138/158017
Thesis level: master's thesis
Abstract: Intresse är en viktig förutsättning för inlärning och framtida yrkesval. I Finland är högstadieelevernas intresse för kemi skrämmande lågt. Man kan dela in intresse i situationsintresse och djupare personligt intresse. Innan man kan skapa ett personligt intresse måste ett situationsintresse först uppstå. Situationsintresset är också det som läraren kan påverka. Väl utförda demonstrationer kan påverka både elevernas intresse och inlärning positivt. Det samma gäller för undervisningsvideor. I det här arbetet har det producerats en demonstrationsvideo för att höja högstadieelevers intresse för kemi. Elevernas reaktioner på videon samt deras allmänna åsikter om videor i kemiundervisningen har undersökts kvantitativt med hjälp av en enkät. Baserat på elevernas svar kan demonstrationsvideor vara ett beaktansvärt sätt att höja högstadieelevers intresse för kemi. Det skulle dock vara bra om videorna kunde produceras med större budjet än videon i det här projektet.
Discipline: Chemistry Teacher Education
Kemian opettajan koulutus
Kemilärarutbildningen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Att hja hgstadi ... en demostrationsvideo.pdf 1.231Mb PDF View/Open
Att_hoja_hogsta ... _en_demostrationsvideo.pdf 1.231Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record