Determination of hemoglobin-acetaldehyde adducts in vitro by cation exchange liquid chromatography

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/158052
Titel: Determination of hemoglobin-acetaldehyde adducts in vitro by cation exchange liquid chromatography
Författare: Itälä, Liisa
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Biochemistry
Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Biokemian laitos
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för biokemi
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1993-11
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/158052
Nivå: Pro gradu -avhandling
Ämne: Biochemistry
Biokemia
Biokemi
Subject: HbA1ach3
kationinestevaihtokromatografia
Subject (ysa): hemoglobiini
asetaldehydi


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
ItäläLiisa1993.pdf 95.17Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post