Katseita keskiaikaisiin kuviin : Uskomaansaattamista, kuvittelua ja tutkimusta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos, uskontotiede fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures en
dc.contributor.author Viholainen, Aila fi
dc.date.accessioned 2015-11-13T11:37:22Z
dc.date.available 2015-12-02 fi
dc.date.available 2015-11-13T11:37:22Z
dc.date.issued 2015-12-12 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:ISBN 978-951-51-1758-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/158068
dc.description.abstract My dissertation research concentrates on medieval Western Christian pictorial material presented in religious contexts. The common perspective of the different articles included in my research is make to believe/faire croire : the ways in which pictorial materials in medieval times persuaded, enticed and instructed viewers. My study is characterized by a rhetorical approach that focuses especially on the visuality of medieval images and its analysis. I participate in the study of the past. I see the past that I study as an alien entity located in its own historical context. I am looking for answers from a vantage point that feels strange from the position of the contemporary re-searcher. Questions that arise from consideration of this reveal a gap between the researcher s understanding of today and how things were under-stood in medieval times, a gap which motivates this research. In the first two articles of my work, the medieval world of imagery is perceived as a phenomenon on an abstract level. Here I study and evaluate discussions and studies that have been done in medieval times and subsequently: conceptually, theoretically and methodologically. In the latter two articles, the abstract phenomenon becomes concrete and the focus of analysis is actual pictorial material selected from the medieval world of imagery found in the Holy Cross Church of Hattula. In these articles, the mermaid motif functions as an object of analysis. Imagining is an important practice in the context of medieval art and religion, and it is presented in my work as a supporting theme. First, imagination has operated in the background of my study as a guiding frame of interpretation, as the researcher s own resource. In this case, as Markku Hyrkkänen describes it, imagination can be thought of as an imagining of possible contexts. Second, imagination has worked as a concrete conceptual tool: as Benedict Anderson's imagined communities and later as Barbara Newman's imaginative theology. Third, it is also a medieval concept (imaginatio), the primary task of which was to determine truth. Thus, imagination was a multi-leveled and many-faceted cognitive skill. I locate my research, as well as international studies that I use for dialogue, in a broader humanistic tradition and the research trends of the last decades. Used as the starting point are critical evaluations of previous studies in art history, the study of visual culture and medieval art history over the last decades. I also connect my work to the latest Finnish studies on medieval pictorial material, as well as to the latest research discussions in my own field of religious studies. These findings are definitively presented in the compilation. en
dc.description.abstract Väitöstutkimukseni kohdistuu keskiaikaiseen läntisen kristikunnan uskonnollisissa yhteyksissä esitettyyn kuvalliseen materiaaliin. Tutkimukseeni sisältyvien eri artikkelien yhteisenä näkökulmana on uskomaansaattaminen: se millä tavoin keskiajalla kuvallisella materiaalilla on suostuteltu, houkuteltu ja ohjeistettu katselijoita. Tutkimustani luonnehtii retorinen lähestymistapa, joka kohdistuu nimenomaan keskiaikaisten kuvien visuaalisuuteen ja sen analyysiin. Osallistun menneisyyden tutkimiseen. Näen tutkimani menneisyyden vieraana, omaan historialliseen kontekstiinsa sijoittuvana kokonaisuutena. Etsin vastauksia lähtien siitä, mikä tuntuu nykyajasta ja nykyajan tutkijan positiosta käsin vieraalta. Ihmettelystä nousevat kysymykset paljastavat tutkimusta motivoivan kuilun tutkijan aikalaisymmärryksen ja keskiaikaisen ymmärryksen välillä. Työni kahdessa ensimmäisessä artikkelissa keskiaikainen kuvamaailma näyttäytyy abstraktin tason ilmiönä: tällöin tarkastelen ja arvion sekä keskiaikana että sen jälkeen käytyjä keskusteluja ja tutkimuksia käsitteellisesti, teoreettisesti ja metodisesti. Kahdessa jälkimmäisessä artikkelissa abstrakti ilmiö konkretisoituu ja analyysin kohteena on keskiaikaisesta kuvamaailmasta valittu konkreettinen kuvallinen materiaali, joka löytyy Hattulan Pyhän Ristin kirkosta. Näissä artikkelissa merenneito-motiivi toimii yhtenä analyyttisenä esimerkkinä. Kuvittelu on keskiajan taiteen ja uskonnon kontekstissa tärkeä käytäntö, joka näyttäytyy työssäni yhtenä kantavana teemana. Ensiksi kuvittelu on toiminut tutkimukseni taustalla vaikuttavana tulkintakehyksenä, tutkijan omana resurssina. Tällöin kuvittelu on ajateltavissa mahdollisten asia yhteyksien kuvitteluksi, kuten Markku Hyrkkänen sitä kuvaa. Toiseksi kuvittelu on toiminut konkreettisena käsitteellisenä työkaluna: Benedict Andersonin yhteisöjen kuvittelemisena ja myöhemmin Barbara Newmanin kuvittelun teologiana . Kolmanneksi kyseessä on myös keskiaikainen käsite (imaginatio), jonka tärkein tehtävä oli totuuden löytäminen. Kuvittelu olikin moni-tasoinen ja särmäinen kognitiivinen taito. Sijoitan sekä oman tutkimukseni että keskustelukumppaneina käyttämiäni kansainvälisiä tutkimuksia laajempiin humanistisiin tutkimustraditioihin ja viime vuosikymmenten tutkimussuuntauksiin. Erityisenä lähtökohtana ovat viime vuosikymmeninä taidehistoriassa, visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa ja keskiajan taidehistoriassa aiemmasta tutkimuksesta käydyt kriittiset arvioit. Suhteutan työtäni myös viimeaikaiseen suomalaiseen keskiajan kuvallisen materiaalin tutkimukseen, kuten myös emotieteeni uskontotieteen tuoreisiin tutkimuspuheenvuoroihin. Tämä arviot teen keskitetysti yhteenvetoluvussa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Viholainen, Aila fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject uskontotiede fi
dc.title Katseita keskiaikaisiin kuviin : Uskomaansaattamista, kuvittelua ja tutkimusta fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Gothóni, René fi
dc.ths Utriainen, Terhi fi
dc.ths Salmesvuori, Päivi fi
dc.opn Bastubacka, Johan fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record