Quitting drugs and forming peer support in a pro-drug internet site : An ethnographic case study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273303
Title: Quitting drugs and forming peer support in a pro-drug internet site : An ethnographic case study
Author: Westermarck, Josefin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273303
http://hdl.handle.net/10138/158091
Thesis level: master's thesis
Abstract: This Master’s thesis describes observations and understandings of one single discussion thread produced by drug-users in a Finnish pro-drug internet site. The research questions are: what is quitting drugs in this context and what is peer support in relation to quitting drugs in this context? The purpose of this thesis is, on the basis of the data map out both the subjective understandings about 'quitting' drug-use as well as forms of 'peer support.' that this anonymous and virtual environment offers for the drug-users. This data for this qualitative research is a discussion thread found online: the thread being one out of 4402 threads. This anonymous pro-drug internet site has over 2000 members, it is founded and maintained by drug users and has an informative function, distributing expertise for the online drug-user community. The members vary from marginalized problem users to recreational users. The discussion thread has been founded in the spring of 2012, it consist of 628 comments and has been viewed over 44 000 times. The data contains of 66 340 words and there are approximately 100 respondents. This thesis is written with an ethnographic touch: respecting both the culture of the online group, the vocabulary as well as the mutual understandings in the discussion. The theoretical framework is built on E. Goffmans Interaction ritual, Forms of talk and Stigma. Respectively the term ambiguous agency is utilized in the theoretical framework. The analysis is executed using two completing methodological tools: thematic analysis and actantial model by A. Greymas. Results show that there is in fact active agency occurring towards harm reduction in the ungoverned pro-drug internet site. In defining quitting drug use a spectrum of variations of definitions were found. These definitions or goals varied from not using at all to just using occasionally and from quitting altogether to moderating or adjusting the use; the main intention being taking control of ones use of drugs. Four type stories could be extracted from the data concerning of the recovery process: whether it is to continue use, to grow up to stop the use or to maintain sobriety. Also several different forms of peer support were taking place on the internet site: besides the social aspects of sharing the same experience, also the power of the written word and the therapeutic aspect of the diary like writing. The main result was that the role of the internet site and the discussion was to function as a supporting 'extension of self' for the quitter only to then outgrow both the discussion as well as group. The final stage of sobriety being reaching independency and leave both the drug life as well as the online peer support forum behind. It seems that the ungoverned discussion is a valuable tool in the drug quitting process for the respondents. As this tool may not work for everyone it does function for functional users that are comfortable in the online environment, that identify themselves with the drug-users and at last consider drug-users as peers. To these the forum and thread offer an irreplaceable as well as cost-effective tool of support in the quitting process adding ungoverned value to the harm reduction function.Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee erään suomalaisen, epävirallisen ja valvomattoman, huumemyönteisen internet sivuston keskusteluketjua. Tarkemmin tutkielma käsittelee huumeiden käyttäjien subjektiivisia käsityksiä huumeiden käytön lopettamisen määritelmistä sekä vertaistuen merkityksestä lopettamistilanteessa. Aihepiiri koskettaa suomalaista huumeproblematiikkaa sekä haittojen vähentämistä suomalaisessa huumepolitiikassa. Tässä laadullisessa tutkimuksessa aineistona on eräs julkinen keskusteluketju internetissä. Keskusteluketju löytyy sivustolta, jotka ovat perustaneet ja joita ylläpitävät huumeidenkäyttäjät itse. Sivusto on huumemyönteinen ja anonyymi. Tämän keskusteluketjun lisäksi sivustoilta löytyy 4400 muuta keskusteluketjua joiden aiheet vaihtelevat huumeiden puolittumisajoista huumeiden salakuljetuksen kautta politiikkaan. Sivustoilla on yli 2000 jäsentä ja sivustojen luonne on asiantuntijuutta tarjoava sekä informatiivinen, se suomalaiselle internet huumeyhteisölle kattavan valikoiman tietoa huumeista ja sen oheisaiheista. Jäsenten käyttö vaihtelee ongelmakäytöstä viihdekäyttöön. Keskusteluketju on perustettu vuonna 2012, se kattaa 628 kommenttia ja sitä on katseltu yli 44 000 kertaa. Aineisto käsittää 66 340 sanaa jota ovat tuottaneet yli 100 keskusteluun osallistujaa. Tutkimus on toteutettu etnografisella tutkimusotteella kiinnittäen erityisesti huomiota aineiston tuottamaan sanastoon, kollektiivisesti tuotettuihin ymmärryksiin sekä ryhmän ala-kulttuurin kulttuurisiin erityispiirteisiin. Teoreettinen viitekehys on rakennettu E. Goffmannin tuottamaa sanastoa käyttäen kirjoissaan: Interaction ritual, Forms of talk and Stigma. Myös toimijuuden sekä etenkin hauraan toimijuuden käsite on kannatteleva teoreettinen käsite läpi tutkielman. Analyysi on toteutettu käyttäen kahta metodologista työkalua: teemojen kautta tyyppitarinoiden rakentamiseen sekä A. Greymasin aktanttimallia hyödyntäen. Tulokset osoittavat sivustolla käytävän keskustelun toteuttavan aktiivista haittojen vähentämisen toimijuutta huolimatta sivuston huumemyönteisestä ennakkoasetelmasta. Lopettamisen määritelmää voi keskustelun perusteella kuvata kokonaisella kokoelmalla eri määritelmiä aina täyslopettamisesta, taukoilemisen ja vähentämisen kautta vain parin päivän huuumepaastoon. Pääsääntöisesti idea näytti olevan kontrollin takaisinpalauttaminen huumeilta huumeiden käyttäjälle. Aineistosta erottui kolme tyyppitarinaa: käytön jatkaminen kontrolloidusti, käytön lopettaminen sekä selvänä olemisen ylläpitäminen. Myös vertaistuen eri muotoja erottui aineistosta. Klassisen sosiaalisen vertaistuen lisäksi ketju tarjosi terapeuttista tukea kirjoitetun sanan muodossa ketjun tarjotessa mahdollisuuden päiväkirjamaisiin kirjoitelmiin jota sekä käyttäjä että vertaiset voivat lukea reaaliajassa tai jälkeenpäin muistella ja verrata nykytilanteeseen tarjoten voimaannuttavan onnistumisen tunteen. Päätulos osoitti että keskusteluketjun rooli on sidottuna käyttäjän elämäntilanteeseen tukien tätä lopettamisprosessissa: sivusto ja sen ylläpitämä ketju toimivat lopettajan minuuden jatkeena tukevana funktiona. Lopullinen päämäärä on ketjun jättäminen taakseen (muun huume-elämän mukana) ja itsenäistyminen identiteettiin joka ei enää ole sidoksissa huumemaailman tai -vertaisiin. Aineiston keskusteluketjun voi sanoa olevan arvokas työkalu lopettamisprosessissa. Tällainen valvomaton ja huumeiden käyttäjien itse luoma ja ylläpitämä sivusto tarjoaa matalan kynnyksen ympäristön joka on vapaa yhteiskunnallisesta ja normatiivisesta paineesta, lisäksi se on vain parin klikkauksen päässä, ympärivuorokauden. Työkalu ei vältättämättä sovi kaikille mutta niille huumeiden käyttäjille jotka kokevat internetin ja sosiaalisen median mukavuusalueekseen sekä samaistuvat muihin huumeiden käyttäjiin, tällainen virtuaalinen ja anonyymi ympäristö tarjoaa korvaamattoman tuen käyttäjän lopettamisprosessissa.
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
westermarck_sosiologia.pdf 974.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record