Nuorten suomalaisten taitoluistelijoiden koulu- ja urheilumotivaatio, sekä niiden vaikutus kouluarvosanoihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113797
Title: Nuorten suomalaisten taitoluistelijoiden koulu- ja urheilumotivaatio, sekä niiden vaikutus kouluarvosanoihin
Author: Mansikkaviita, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113797
http://hdl.handle.net/10138/158113
Thesis level: master's thesis
Abstract: Purpose. The purpose of this study was to analyse what kind of motivation types there will be composed from 9 to 12 years old Finnish figure skaters who answered to Student Athletes' Motivation toward Sports and Academics Questionnaire (SAMSAQ). Joy L. Gaston has developed the Questionnaire, but it has been used also by Michael P. Shuman (2009), J. Nathan Althouse (2007) and Guidotti, Minganti, Cortis, Piacentini, Tessitore, & Capra-nice, (2013). Because of there has been so much conversation in the media for the last couple of years about how young athlete's future looks like, it was really important for me to study this subject as a becoming teacher. In this study I will analyse quantitatively what are the motivation types of young figure skaters and how they are related to school grades. The purpose is also to evaluate if the SAMSAQ I used would give the same kind of motivation types than Gaston got in his study. In the previous studies results have shown that young athletes who are trying to get to the top of the sport elite are not academically motivated. Methods. Figure skaters all around Finland were asked to answer the questionnaire in February and March in 2013. In the end of March 2013 there were 152 skaters who were between 9 and 12 years and were willing to participate in to my study. The skaters were form all around from Finland, and eventually from 30 different Finnish figure skating clubs. The questionnaire was answered in Internet in a service called "E-lomake". Analysing methods were explorative factor analysis and Pearson's correlation. Results and Conclusions. There were eventually found three different motivation types: Elite sport practicing motivation, academic and sport practicing motivation, and academic motivation. The mean result of the correlation study was that if the skater was motivated to both study and practice she or he would have better future plans and opportunities after she or he has end hers or his skating career. However the best grades at school did go to those who were purely academically motivated. The results shows that sport clubs should concentrate to train the child for sport and to support child's academic motivation.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia sitä, millaisia motivaatiotyyppejä muodostuu 9–12-vuotiaiden suomalaisten taitoluistelijoiden vastauksista SAMSAQ-mittarilla (Student Athletes' Motivation toward Sports and Academics Questionnaire) tehdyssä kyselyssä. Kyseisen mittarin on luonut Joy L. Gaston vuonna 2002, ja sitä ovat myöhemmin käyttäneet mm. Michael P. Shuman (2009), J. Nathan Althouse (2007) sekä Guidotti ym. (2013). Koska suomalaisessa urheilumediassa on viime vuosina kritisoitu ja huomioitu nuoret urheilijat, sekä heidän tulevaisuutensa, oli mielestäni erittäin tärkeää tutkia asiaa luokanopettajan koulutuksessa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kvantitatiivisessa valossa sitä, minkälaisia motivaatiotyyppejä löytyy nuorista taitoluistelijoista, sekä miten ne ovat yhteydessä koulumenestykseen. Tutkimuksen tarkoitus on myös arvioida, vastaako käyttämäni SAMSAQ-mittari Gastonin luomaa mittaria. Aiemmissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että yleisesti ottaen huipulle pyrkivät urheilijat eivät ole akateemisesti motivoituneita. Menetelmät. Tutkimuksen tutkimusaineisto kerättiin helmi-maaliskuussa vuonna 2013. Tutkimukseeni osallistui 152 nuorta, 9–12-vuotiasta taitoluistelijaa ympäri Suomen. Osallistuneita taitoluisteluseuroja oli yli 30 (n. 30 % Suomen seuroista). Aineisto kerättiin e-lomakekyselyllä. Aineisto analysoitiin SPSS-tietokoneohjelmalla. Analysointimenetelmiä olivat eksploratiivinen faktorianalyysi, sekä Pearsonin korrelaatiokertoimien laskeminen ja vertailu. Tulokset ja johtopäätökset. Faktorianalyysin tulokseksi saatiin kolme motivaatiotyyppiä: Huippu-urheilumotivaatio, Opiskelu- ja taitoluisteluharjoittelumotivaatio ja Opiskelumotivaatio. Korrelaatiotutkimuksen päätuloksena oli, että mikäli luistelija on sekä harjoittelu- että opiskelumotivoitunut, hän voi saavuttaa hyviä arvosanoja, jolloin hänellä on paremmat mahdollisuudet elämään taitoluistelu-uran jälkeenkin. Kuitenkin parhaimmat arvosanat koulussa nappasi opiskelumotivoituneet luistelijat. Tämä tulos tarkoittaa sitä, että urheiluseurojen tulisi panostaa urheilijan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen, eikä vain painottaa urheilullista osuutta lapsen elämässä.
Subject: taitoluistelu
opiskelu
harjoittelu
faktorianalyysi
korrelaatio
motivaatio
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record