Vuosi marimekkolaisena : Kaarina Kellomäki Marimekon painokangassuunnittelijana 1965–1966

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113789
Title: Vuosi marimekkolaisena : Kaarina Kellomäki Marimekon painokangassuunnittelijana 1965–1966
Author: Haapalahti, Mirjami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113789
http://hdl.handle.net/10138/158114
Thesis level: master's thesis
Abstract: The topic of this study was the career and the production of Kaarina Kellomäki as a fabric designer of Marimekko. The purpose of this study was to create a picture of Kaarina Kellomäki as a person and a fabric designer and to describe the work of the designer both on a general level and from the viewpoint of Marimekko, too. The study created a picture of the history of Marimekko, especially of its phases in the 1960s, when Kellomäki worked in the company. Reproduction of Kellomäki's prints, rich in the 2000s, was a significant part of this study. The 1960s and its most important phenomena functioned as the background information of this study. The data of this study primarily consisted of the information that was gathered by interviewing Kaarina Kellomäki in the springs 2012 and 2015. To complement these interviews, a theme interview was carried out with Mika Piirainen. His work and ideas as a fashion designer of Marimekko caused the reproduction of Kaarina Kellomäki's prints at the beginning of the 2000s. Minna Kemell-Kutvonen, Marimekko's Design Director, was involved in the interview. The archive data that I received from Designmuseum and Marimekko's archives in Herttoniemi supported the information of the interviews. There is no prior research on Kellomäki's career. This one was a case study, and for analyzing the data, the methods of the visual analysis and contextualizing were used. The career of Kaarina Kellomäki as a fashion designer of Marimekko continued less than a year, from the autumn 1965 to the spring 1966. In its shortness, it was in many ways a very significant time. The production of Kaarina Kellomäki in Marimekko consists of nine print patterns. In addition, she designed two patterns that were not produced. All the eleven patterns were designed in 1965-1966. Reproduction is a significant part of the career of Kaarina Kellomäki in Marimekko. It began in 2003, when Mika Piirainen chose Linssi-pattern to become reproduced in fashion designing. Since then, the reproduction has been rich and it has been important for the designer herself. During her career, Kellomäki become well known both as a fabric designer, a teacher of the University of Arts, Design and as a textile artist. The work period of Kaarina Kellomäki in Marimekko ended because of the designer's desire to get more freedom on the one hand and more limits on the other hand. The young designer wished to have more systematic guidance in her own job. The job of the designer in Marimekko was independent but only a small amount of patterns was yearly produced. The job as a freelancer that Kaarina Kellomäki adopted for several decades after her year in Marimekko, was more appropriate for the designer. The desire to remain as an independent artist and not to work in the midst of strong artist personalities was part of her longing for freedom.Tämän tutkimuksen aiheena oli tekstiilitaiteilija Kaarina Kellomäen työ ja tuotanto Marimekon painokangassuunnittelijana. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kuva Kaarina Kellomäestä persoonana ja painokangassuunnittelijana sekä kuvata suunnittelijan työtä niin yleisellä tasolla kuin myös Marimekon näkökulmasta. Tutkimuksessa luotiin kuva Marimekon historiasta, erityisesti sen vaiheista 1960-luvulla, jolloin Kellomäki toimi yrityksessä. Uudistuotanto, jota on ollut runsaasti 2000-luvulla, toimi merkittävänä osana tätä tutkimusta. Tutkimuksen taustatietona käsiteltiin 1960-lukua ja sen merkittävimpiä ilmiöitä. Tutkimuksen aineisto koostui suurelta osin haastattelutiedosta, jota kerättiin tutkimuskohteelta itseltään keväällä 2012 sekä keväällä 2015. Aineiston täydennykseksi haastateltiin Mika Piiraista, jonka työ ja ideat Marimekon vaatesuunnittelijana saivat aikaan Kaarina Kellomäen suunnittelemien kuosien merkittävän uudistuotannon 2000-luvun alkupuolella. Haastattelutilanteessa oli mukana myös Marimekon kuosisuunnittelusta vastaava Minna Kemell-Kutvonen. Arkistoaineistot, joita sain Designmuseolta sekä Marimekon arkistoista Herttoniemestä tukivat tutkimuksessa käytettyä haastatteluaineistoa. Kaarina Kellomäen urasta ja tuotannosta Marimekon painokangassuunnittelijana ei ole olemassa aikaisempaa kirjallisuutta. Tutkimus oli luonteeltaan tapaustutkimus ja sen aineiston analyysissä käytettiin apuna kuva-analyysin ja kontekstualisoinnin menetelmiä. Kaarina Kellomäen ura Marimekon painokangassuunnittelijana kesti vajaan vuoden, syksystä 1965 kevääseen 1966. Lyhykäisyydessäänkin se oli monella tapaa hyvin merkityksellinen aika. Kellomäen tuotanto Marimekolla kattaa yhdeksän kuosia. Niiden lisäksi hän suunnitteli kaksi kuosia, jotka eivät päätyneet tuotantoon. Kaikki yksitoista kuosia on suunniteltu vuosina 1965–1966. Uudistuotanto on merkittävä osa Kaarina Kellomäen painokangassuunnittelijan uraa Marimekolla. Se alkoi vuonna 2003, kun Mika Piirainen otti Linssi-kuosin vaatesuunnittelussa uudelleen tuotantoon. Uudistuotantoa on siitä lähtien ollut paljon ja se on ollut hyvin merkityksellistä suunnittelijalle itselleen. Kellomäki nousi uransa aikana tunnetuksi niin painokangassuunnittelijana, Taideteollisen korkeakoulun opettajana kuin myös tekstiilitaiteilijana. Kaarina Kellomäen työrupeama Marimekolla päättyi suunnittelijan haluun saada lisää sekä vapautta että rajoja. Nuori suunnittelija kaipasi enemmän ja systemaattisempaa ohjausta omaan työhönsä. Suunnittelijan työ Marimekolla oli vapaata, mutta yhdeltä suunnittelijalta päätyi vuosittain hyvin pieni määrä kuoseja tuotantoon. Freelancersuunnittelijan työ, jota Kellomäki tekikin useita vuosikymmeniä Marimekon-vuotensa jälkeen, sopi suunnittelijalle paremmin. Vapauden kaipuuseen liittyi myös halu säilyä itsenäisenä taiteilijana eikä työskennellä vahvojen taiteilijapersoonien keskellä.
Subject: Kaarina Kellomäki
Marimekko
painokangassuunnittelu
Suomen taideteollisuus
1960-luku
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record