Sukupuoli ja seksuaalisuus : Tarkastelussa ammattikouluopiskelijoiden seksuaaliterveys, seksuaalinen minäpystyvyys ja koettu väkivalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113785
Title: Sukupuoli ja seksuaalisuus : Tarkastelussa ammattikouluopiskelijoiden seksuaaliterveys, seksuaalinen minäpystyvyys ja koettu väkivalta
Author: Heimonen, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113785
http://hdl.handle.net/10138/158121
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to research vocational school student's sexual health, sexual self-efficacy and experiences of sexual harassment and violence. The connections between these and possible differences between groups are also researched. The groups are formed based on gender and gender distribution in ones field of study. Previous research and theories suggest that there are gender differences. Gender distribution has not been included in the research of this topic before. Gender distribution affects for example the interpretation of violent acts. Therefore differences are expected to be found. The research material was collected with a questionnaire. It was collected from students in five different vocational schools in spring and fall 2014. In total 470 answers were used in the study. The material was analyzed using quantitative methods. The results indicate that the student's sexual health and sexual self-efficacy are quite high. Experiencing sexual violence is common. There are differences between individual people. In sexual health and experiences of sexual violence there are also differences between groups. There are connections between sexual health, sexual self-efficacy and experiences of sexual violence. There are differences between groups in the connections. The results emphasize the importance of paying attention to people's uniqueness and in particular to gender and the environments gender distribution for example in sexual education and research about sexuality. The results can be used in sexual education and in developing sexual education. The results can also be used in different forms of promoting sexual health and sexual self-efficacy and in different forms of preventing sexual violence.Tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien seksuaaliterveyttä, seksuaalista minäpystyvyyttä ja seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kokemista sekä näiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi tutkitaan, onko sukupuolen ja koulutusalan sukupuolirakenteen perusteella muodostetuissa ryhmissä eroja näissä tekijöissä ja niiden välisissä yhteyksissä. Aikaisempien tutkimusten ja teoriakirjallisuuden perusteella oletetaan sukupuolieroja olevan. Koulutusalan sukupuolirakennetta ei ole aikaisemmin huomioitu näiden tutkimuksessa. Ympäristön sukupuolirakenne vaikuttaa esimerkiksi väkivaltaisten tekojen tulkintaan, joten eroja oletetaan löytyvän. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla viidessä erillisessä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilta keväällä ja syksyllä 2014. Yhteensä analyysissä oli mukana 470 vastausta. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin. Tutkimustuloksista käy ilmi, että vastaajien seksuaaliterveys ja seksuaalinen minäpystyvyys ovat melko korkealla tasolla, mutta seksuaalisen väkivallan kokeminen on yleistä. Yksittäisten vastaajien välillä on eroja. Lisäksi on seksuaaliterveydessä ja seksuaalisen väkivallan kokemisessa eroja eri ryhmien välillä. Seksuaaliterveyden, seksuaalisen minäpystyvyyden ja väkivallan kokemisen välillä on yhteyksiä. Niissä on eroja ryhmien välillä. Tulosten perusteella olisi tärkeää huomioida ihmisten yksilöllisyys ja erityisesti sukupuoli ja ympäristön sukupuolirakenne esimerkiksi seksuaalikasvatuksessa ja seksuaalisuuden tutkimisessa. Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää seksuaalikasvatuksessa ja sen kehittämisessä. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää muissa seksuaaliterveyden ja seksuaalisen minäpystyvyyden edistämiseen ja seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyyn pyrkivissä toimissa kuten toimintaohjelmissa.
Subject: ammatilliset oppilaitokset
seksuaalikasvatus
seksuaalinen häirintä
seksuaalinen minäpystyvyys
seksuaalinen väkivalta
seksuaaliterveyden edistäminen
seksuaaliterveys
sukupuoli
sukupuolirakenne
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heimonen_gradu_2015.pdf 1.621Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record