Kevätviljojen sato, maan liukoisen fosforin pitoisuudet ja fosforitase eri lannoitetasoilla pitkällä aikavälillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511163811
Title: Kevätviljojen sato, maan liukoisen fosforin pitoisuudet ja fosforitase eri lannoitetasoilla pitkällä aikavälillä
Author: Alhonoja, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511163811
http://hdl.handle.net/10138/158138
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Fosforin (P) merkitys kasviravinteena on suuri viljojen sadonmuodostuksessa. Suomen luontainen maaperän P-pitoisuus on suuri, mutta maaperän P:sta suurin osa on kasveille käyttökelvottomassa muodossa. Tämä johti 1940-luvulta alkaen runsaaseen P-lannoitukseen, mikä nosti Suomen peltomaiden P-pitoisuuksia ja P-taseita. P-lannoituksen väheneminen 1970-luvulta alkaen on laskenut pitkällä aikavälillä maan liukoisen P:n pitoisuuksia ja P-taseet ovat negatiiviset lähes koko maassa. P:n kertyminen muokkauskerrokseen johtuu maassa tapahtuvista kemiallisista reaktioista. P:n reaktiot maassa ja kasvien kyky ottaa maasta P:a vaikuttavat lannoituksen ja kasveille käyttökelpoisen P:n hyötysuhteeseen. P:n käyttö on tehokkaimmillaan, kun P-lannoitus korvaa sadon mukana poistuvan P:n. Tässä tutkielmassa koottiin yhteen pitkäaikaista lannoitusporraskokeesta (1973-2013) kevätvehnän (Triticum aestivum L.), ohran (Hordeum vulgare L.) ja kauran (Avena sativa L.) kerätyt tulokset ja niiden perusteella tutkittiin kevätviljojen satoa, maan liukoisen P:n pitoisuuden muutosta sekä P-tasetta neljänkymmenen vuoden ajalta. Lisäksi tutkittiin oliko lajilla vaikutusta maan liukoisen P:n pitoisuuteen maassa. P:n lannoitustaso vaikutti maan liukoisen P:n pitoisuuteen, samoin kasvilaji. Mitä korkeampi lannoitustaso oli, sitä suurempi maan liukoisen P:n pitoisuus oli. Maan liukoisen P:n pitoisuudet eivät laskeneet pitkälläkään aikavälillä merkittävästi, vaikka P:n lannoitusmäärät pienenivät. P-tase pieneni kaikilla lannoitustasoilla lannoitustason pienentyessä. P-taseella ei voida ennustaa seuraavan vuoden maan liukoisen P:n pitoisuutta.Phosphorus (P) plays a major role in cereal production. Total P content is high in Finnish soils but only a fraction of it is available to plants. This phenomena led to generous P fertilization since 1940 increasing the P concentration in fields as well as P balances. Reduced P fertilization since 1970 has decreased soil P concentration, resulting in negative P balances almost in entire Finland. Accumulation of P in the top soil is a result of chemical reactions occurring in the soil. Reactions of P in soils and the ability of the plants to take up P from soil affects the efficiency of P fertilization. P fertilization is most effective when the application rate replaces P removed from the soil in harvested yield. In this theses, results of the long-term fertilization trial (1973-2013) are compiled. The trial included spring wheat (Triticum aestivum L.), barley (Hordeum vulgare L.) and oat (Avena sativa L.). The data gathered was analyzed to investigate crop yield, P concentration of soluble P in soil and the effect of plant species on the concentration of soluble P in soil within 40 years. Rate of P fertilization and plant species affected soluble P concentration in soil. The higher the P fertilization rate was, the higher the soluble P concentration in soil was. The concentration of soluble P did not decrease during the years when the P fertilization rate was reduced. Among all cereals studied, the P balance decreased during the years following the decrease in P fertilization rates. Changes in P balance does not explain chances in soluble P concentration in soil.
Subject: vehnä
ohra
kaura
lannoitus
savimaa
ravinteiden otto
fosfori


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record