Kasvitarhasta puutarhakotiin : Naiset kotipuutarhan tekijöinä Suomessa 1870-1930

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1691-8
Title: Kasvitarhasta puutarhakotiin : Naiset kotipuutarhan tekijöinä Suomessa 1870-1930
Author: Donner, Julia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-12-11
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1691-8
http://hdl.handle.net/10138/158235
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study examines the formation of the domestic garden in Finland 1870-1930. The purpose is to open new perspectives into how gardens, especially domestic gardens, served as a tool in building of the new nation and at the same time to explore the role of women in the process. The study is based on biographical material concerning Aino Sibelius (1871-1969) and her garden in Ainola, Järvenpää and the garden writing of Jenny Elfving (1870-1950), a teacher and prominent actor in the field of horticulture. Contemporary garden literature and articles in newspapers and magazines also served as material for this inquiry. Popular enlightenment was an essential part of the project of nation building. The notion of gardening as a tool for improving the people became one of its topics and spread widely in Finland in the last decades of the 19th century. A new type of garden for the people took shape in the popular garden literature that was published by the end of the century. This discussion links homes, gardens and women together. The analysis of Jenny Elfving´s and Aino Sibelius´s agency shows that women played vital role in the formation of the domestic garden. By hoeing and weeding, planting and tending, writing and teaching these two women defined the garden´s physical and intellectual boundaries. Their work in and for the gardens formed and reflected meanings that society assigned to gardens. Through this process the vegetable patch intended as the place for women, grew into a domestic garden, which became associated with the tools of craft and design, utility and beauty and feelings as well as the work done in the garden.Tutkimukseni kohteena on kotipuutahan muotoutuminen ajanjaksolla 1870-1930. Tarkastelen tutkimuksessani sitä miten yhtäältä puutarha ilmiönä näyttäytyy modernisaation virrassa yhtenä kansakunnan rakentamisen tapana, mutta samanaikaisesti myös yksityisenä toimijuutena ja toiminnan paikkana. Tavoitan tutkimukseni puutarhat paitsi puutarhasta käydyn keskustelun, myös naisten elämäntarinoiden kautta. Aino Sibelius (1871-1969) kotinsa puutarhassa sai tutkimukseen vastaparikseen Jenny Elfvingin (1870-1950), joka opetti, kirjoitti ja vaikutti laajasti puutarha-alalla 1900-luvun alkukymmenillä. Kansanvalistuksen teksteissä alettiin kehitellä soveliasta puutarhan muotoa kansalle. Oman kodin rakentaminen ja oman puutarhan viljeleminen liitettiin osaksi kansakunnan rakentamista. Valistusta leimasi naisen, kodin ja puutarhan luonnolliseksi katsottu liitto, joka kasvattaisi kodeissa uuden sukupolven kansalaisia. Kotitalouteen kytkettynä puutarhaa pidettiin yhtenä naisille sopivana työalana, sekä kodeissa, että kodin ulkopuolella. Jenny Elfvingin toiminnan ja Aino Sibeliuksen Ainolan puutarhan tarkastelu osoittaa, että naisten rooli oli merkittävä kotipuutarhan muotoutumisessa. Naisten toiminta puutarhoissa kodissa ja kodin ulkopuolella sekä muovasi että heijasti niitä merkityksiä, joita puutarhalle annettiin yhteiskunnallisesti. Kuokkimalla ja kitkemällä, opettamalla ja kirjoittamalla he määrittelivät puutarhan tilaa ja muotoa. Kasvitarhasta, joka oli ajateltu naisten paikaksi, kasvoi tässä työssä kodin puutarha, johon kuuluivat taito ja suunnittelu, hyöty ja kauneus sekä tunteet ja puutarhassa tehty työ.
Subject: taidehistoria
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kasvitar.pdf 9.187Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record