Intervening nutrition among community-dwelling individuals with Alzheimer's disease and their spouses

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1755-7
Title: Intervening nutrition among community-dwelling individuals with Alzheimer's disease and their spouses
Author: Puranen, Taija
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of General Practice and Primary Health Care
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-12-12
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1755-7
http://hdl.handle.net/10138/158249
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Nutritional problems such as poor appetite and unintentional weight loss are common among individuals with Alzheimer’s disease (AD), and their older spousal caregivers with comorbidities may also be at risk of malnutrition. The objective was to study the nutrition of people with AD and their spouses, and to compare nutrient intake to recommended levels, and to investigate the association between the caregiver’s gender and the couples’ nutrition. A randomized, controlled trial was conducted to examine the effectiveness of nutritional guidance on the AD victim’s weight, nutritional status (MNA), energy and nutrient intake (three-day food diaries), quality of life (HRQoL with 15D) and falls. A total of 99 couples were randomized into this trial. The intervention group (IG) received tailored nutritional guidance 4-8 times at their homes over one year, and the control group (CG) received booklet on healthy nutrition. The primary outcome measure was the AD sufferer’s weight change. The mean age of AD was 77.4 years (SD 5.6), and spouses 75.2 years (SD 7.0). At baseline, 44% of the AD, and 16% of the spouses were at risk of malnutrition, whereas 56% and 84% had a good nutritional status. At baseline, the mean energy intake among those with AD was 1897 kcal (SD 416) among the men and 1313 kcal (SD 340) among the women, and the respective figures for spousal caregivers were 1605 kcal (SD 458) and 1536 kcal (SD 402). Among AD, 47% of the men and 71% of the women had a protein intake below 1g /bodyweight/kg, the respective figures for the spouses being 71 and 49%. In addition, almost half of the participants had a vitamin C intake of less than the recommended. The male gender of the caregiver was associated with poor energy and nutrient intake in the couple. Tailored nutritional guidance had no effect on the weight of those with AD, but improved their nutrient intake and HRQoL. The mean change in protein intake was 0.05 g per body/kg in kg (95% CI -0.06 to 0.15) in the IG, and -0.06 g per body/kg in the CG (95% CI -0.12 to 0.02), p = 0.031. The respective changes in mean calcium intake were 85 mg (95% CI -24 to 194) and -17 mg (95% CI -98 to 65), p = 0.025. HRQoL improved by 0.006 (95% CI -0.016 to 0.028) in the IG, and declined by -0.036 (95% CI -0.059 to 0.013) in the CG, p = 0.007. In addition, those in the IG with AD had a significantly lower number of falls than those in the CG during the one year: 0.55 (95% 0.34 to 0.83) and 1.39 (95% CI 1.04 to 1.82) falls per person, p < 0.001, respectively. The community-dwelling ID sufferers and their spousal caregivers were very heterogeneous in terms of nutrition. Male caregivers may need tailored guidance on food-related activities. Tailored nutritional guidance improves both nutrition and the quality of life among those with AD, and may also prevent falls, and should therefore be part of their everyday care.Ravitsemustila heikkenee iän, toiminnanvajausten ja sairauksien lisääntyessä. Huono ravitsemustila ja vähäinen ravintoaineiden saanti lisäävät sairastavuutta, ja erityisesti riittämätön proteiinin saanti kiihdyttää ikääntyneillä lihaskatoa, mikä johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen. Ravitsemusongelmat ovat yleisiä muistisairailla ihmisillä, mutta myös iäkkäät puolisohoitajat voivat olla ravitsemusriskissä. Tutkimuksessa selvitettiin millainen on kotona asuvien muistisairaiden ja heidän puolisohoitajiensa ravitsemustila ja ravintoaineiden saanti verrattuna suosituksiin. Lisäksi tutkittiin, onko puolisohoitajan sukupuoli yhteydessä tutkittavien ravintoaineiden saantiin. Räätälöidyn ravitsemusohjauksen vaikuttavuutta Alzheimer-potilaiden painoon, ravitsemustilaan, ravintoaineiden saantiin, elämänlaatuun ja kaatumisten ehkäisyyn tutkittiin satunnaistetulla, kontrolloidulla, tutkimusasetelmalla. Tutkittavat rekrytoitiin pääkaupunkiseudulta. Ravitsemustila arvioitiin Mini Nutritional Assessment (MNA) -testillä ja ravintoaineiden saanti laskettiin kolmen päivän ruokapäiväkirjoista. Terveyteen liittyvää elämänlaatua mitattiin 15D -kyselylomakkeella ja kaatumisia puolisohoitajan kirjaaman kaatumispäiväkirjan avulla. Interventioryhmään kuuluvat pariskunnat saivat räätälöityä ravitsemusohjausta kotonaan 4-8 kertaa vuoden aikana ja kontrolliryhmään kuuluvat saivat oppaan ikääntyneen ravitsemuksesta. Tutkimukseen osallistui 99 pariskuntaa. Muistisairaiden keski-ikä oli 77,4 ja puolisohoitajien 75,2 vuotta. Alkutilanteessa muistisairaista 44 % ja puolisohoitajista 16 % olivat MNA-testin perusteella aliravitsemusriskissä. Muistisairaista miehistä 47 % ja naisista 71 % sai proteiinia alle 1 g kehon painokiloa kohden, vastaavat luvut puolisohoitajamiehillä noin 71 %, ja naisilla 49 %. Noin puolet tutkittavista sai suosituksia vähemmän C- ja E-vitamiinia, ja folaatin saanti oli valtaosalla tutkittavista suosituksia alhaisempaa. Räätälöidyllä ravitsemushoidolla ei ollut vaikutusta muistisairaiden henkilöiden painoon, mutta ohjaus paransi interventioryhmään kuuluvien ravintoaineiden saantia ja elämänlaatua. Lisäksi interventioryhmään kuuluvilla muistisairailla havaittiin merkitsevästi vähemmän kaatumisia verrattuna kontrolliryhmään. Kotona asuvat muistisairaat ja heidän puolisohoitajansa ovat heterogeenisia ravitsemuksen suhteen, joten räätälöidylle ravitsemusohjaukselle on tarvetta. Miehet puolisohoitajina saattavat tarvita erityistä tukea ravitsemuksessa. Kotikäynneillä toteutettu räätälöity ravitsemusohjaus tulisi olla osana kotona asuvien muistisairaiden ja heidän puolisoidensa hyvää hoitoa.
Subject: ravitsemustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
interven.pdf 1.504Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record