Ryhmälähtöinen oppiminen (team based learning eli TBL) lääketieteen opiskelussa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511183817
Julkaisun nimi: Ryhmälähtöinen oppiminen (team based learning eli TBL) lääketieteen opiskelussa
Tekijä: Järveläinen, Mira
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimus käsittelee ryhmälähtöistä oppimista, joka on maailmalla ajankohtainen oppimismenetelmä. Kyseessä on kirjallisuuskatsaus, jonka aineisto on haettu järjestelmällisin hauin MEDLINE:sta, Web of Sciencesta ja ERIC:istä. Tutkimus kokoaa aiempaa kattavammin oppimismenetelmää käsittelevää tutkimustietoa yhteen luoden kattavan ja monipuolisen katsauksen siitä, miten ryhmälähtöinen oppiminen toimii ja miten se soveltuu käytettäväksi lääketieteen koulutuksessa. Ryhmälähtöinen oppiminen on aktiivista, opiskelijalähtöistä oppimista ryhmissä, jotka työskentelevät samassa suuressa tilassa. Opiskelijat saavat jatkuvasti palautetta osaamisestaan. Samalla he oppivat ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja kehittyvät elinikäisiksi oppijoiksi. Tehokkuutensa ohella oppiminen voi olla hauskaa ja opettaa muitakin työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten vuorovaikutusta, ryhmätyötaitoja, kriittistä ajattelua ja itsetuntemusta. Ryhmälähtöinen oppiminen on kustannustehokas opetusratkaisu, jolla etenkin aiemmin heikosti menestyneet saavuttavat parempia tuloksia. Ryhmälähtöinen oppiminen voi tarjota opetukseen monipuolisia ratkaisuja, mutta samalla kyseessä on kuitenkin tarkasti määritelty metodi. Se vaatii huolellisen suunnitellun ja integroinnin muuhun opetukseen, jotta siitä ei tulisi liian kuormittavaa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201511183817
http://hdl.handle.net/10138/158261
Päiväys: 2015
2015
Avainsanat: team-based learning
lääketieteen koulutus
oppimismenetelmä
ryhmälähtöinen oppiminen
Oppiaine: Medicine
Lääketiede
Medicin


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot