"Työ on henkireikä" - työssäkäyvän läheisen kuolema, suru ja siitä selviäminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/158289

Citation

Kauppinen , K 2015 , "Työ on henkireikä" - työssäkäyvän läheisen kuolema, suru ja siitä selviäminen . julkaisussa K Kauppinen & M Silfver-Kuhalampi (toim) , Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva : Työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen . , 3 , Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja , Nro 12 , Vuosikerta. 2015 , Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos , Helsinki , Sivut 95-131 .

Title: "Työ on henkireikä" - työssäkäyvän läheisen kuolema, suru ja siitä selviäminen
Author: Kauppinen, Kaisa
Other contributor: Kauppinen, Kaisa
Silfver-Kuhalampi, Mia
Contributor organization: Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalipsykologia
Publisher: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Date: 2015
Language: fin
Number of pages: 37
Belongs to series: Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva
Belongs to series: Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
ISBN: 978-951-51-1015-2
978-951-51-1016-9
ISSN: 1798-9124
URI: http://hdl.handle.net/10138/158289
Abstract: Työssäkäyvän läheisen kuolema, suru ja siitä selviäminen on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimusta, jossa tutkitaan työssäkäynnin sekä omais- ja läheishoivan yhteensovittamista. Perheenjäsenen tai muun läheisen äkillinen tai vakavan sairauden seurauksena kuolema on yksi stressaavimmista elämätapahtumista jonka seurauksia tässä tutkimuksessa tutkitaan työhön liittyvien käytäntöjen ja poissaolojen sekä työn ja työyhteisön merkityksen näkökulmasta. Hankkeessa on haastateltu fokus-, kaksin- ja yksinhaastatteluilla eri aloilla työskenteleviä ihmisiä (n= 16) ja kysytty heidän kokemuksiaan kuolemansairaan läheisensä hoitoon osallistumisesta ja kuolemaan liittyvän surun ja stressin käsittelystä. Missä määrin tämä prosessi on aiheuttanut työstä poissaolon tarvetta ja missä määrin työssäkäynti on tukenut surusta toipumista ja arkeen palaamista? Mikä on työn ja työyhteisön merkitys tässä prosessissa? Antaako työyhteisö lohdutusta ja myötätuntoa? Tulosten pohjalta hahmotellaan työelämän käytäntöjä, jotka takaavat työn ja läheisen kuoleman aiheuttavan suruntyön yhteensovittamisen sekä onnistuneen työhön ja arkeen paluun. Samalla arvioidaan muiden maiden käytäntöjä ja kokemuksia. Kiinnostava esimerkki on Ruotsin närståendepenning(omaishoivaraha), jonka perusteella työntekijä voi olla työstä pois ja saada poissaolon ajalta sairausvakuutuksen kautta korvausta osallistuessaan terminaalivaiheessa olevan läheisensä saattohoitoon. Tutkimuksessa kysytään miten meillä työpaikat ovat varautuneet näihin usein yllätyksellisiin tilanteisiin? Suomessa kuolee vuosittain hieman yli 50 000 henkilöä (v. 2014 yhteensä 52 186), joten kuolema kohtaa monin tavoin myös työssäkäyviä, joiden perheenjäsen tai muu läheinen kuolee joko äkillisesti tai vakavan sairauden murtamana. Monilla työpaikoilla kuolema ja surutyö ovat yhä tabuaiheita, jotka kuuluvat yksityiselämän kriisitilanteisiin. Englannissa ja Kanadassa on tuotu esille uudenlaista näkemystä ja tarkasteltu kuoleman ja surun problematiikkaa myös työelämän organisaatioiden ja johtamisen näkökulmasta. Myös Suomessa on työelämän käytäntöjä (joustavat työajat, hoivavapaa, varhaisen välittämisen malli), joita voidaan soveltaa työpaikolla henkilöstön jäsenten osallistuessa läheisensä saattohoitoon tai kuoleman aiheuttamasta surusta toipumiseen. Parhaimmillaan käytännöt ovat osoitus myötätuntoisesta henkilöstöpolitiikasta ja merkki välittämisen työkulttuurista. On tärkeää, että työpaikan jäsenet kokevat tulevansa tasapuolisesti ja hyvin kohdelluiksi näissä elämänsä kriisitilanteissa, joiden vaikutukset läikkyvät monin tavoin myös työelämän tilanteisiin.
Subject: 5144 Sosiaalipsykologia
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Omaishoiva_kirja.pdf 1.325Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record