Children and adolescents with disruptive behavior and psychopathic-like features

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1803-5
Title: Children and adolescents with disruptive behavior and psychopathic-like features
Author: Saukkonen, Suvi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, lastenpsykiatria
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
Date: 2015-12-17
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1803-5
http://hdl.handle.net/10138/158373
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Disruptive behavior is one of the most common psychiatric problems in children and adolescents. Psychopathic-like features designate a group of children and adolescents manifesting a severe, aggressive, and persistent pattern of disruptive behavior. These features have many similarities with adult psychopathy. More research is needed to gain an understanding of the different developmental trajectories for psychopathic-like behavior style in children and adolescents. The current study aimed to investigate cognitive, psychosocial, and personality-related characteristics associated with disruptive behavior in children and adolescents. In addition, psychometric properties of one of the psychopathy measures, Antisocial Process Screening Device Self-Report (APSD-SR), were evaluated. In the first study, the working memory (WM) function of school-aged children with Oppositional Defiant Disorder (ODD)/Conduct Disorder (CD) was compared with age- and gender-matched normative controls. The comorbid diagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) was controlled for in the patient group. WM function was examined using n-back tasks. The main finding of this study was that patients performed worse on WM tasks than controls, even after controlling for the diagnosis of ADHD. The results suggest that children with disruptive behavior disorders (i.e. ODD and CD) have executive function (EF) deficits, like poor WM, that are not accounted for the comorbid diagnosis of ADHD. The second study, using the data from the Finnish Self-Report Delinquency Study 2012 (FSRD-12), assessed the factor structure and internal consistencies of the APSD-SR in a community sample of 15- to 16-year-old youth (n = 4,855, 51% girls). A three-factor structure of APSD-SR was found to fit the data best, with three meaningful subscales representing narcissism, impulsivity, and callous-unemotional features. The internal consistencies for these subscales were adequate. The results suggest that the self-report version of APSD is a promising screening tool for measuring psychopathic-like features in community youth. The third study used the same FSRD-12 data and examined different types of weapon carrying among youth, and psychosocial and personality-related factors associated with carrying a weapon, especially focusing on the relationship between psychopathic-like features and weapon carrying. The results showed that adolescents carrying weapons had a large cluster of problems in their lives, which were differentiated by the type of weapon carried. In addition, psychopathic-like features were associated with an increased likelihood of carrying any type of weapon (knife, gun, other weapon such as knuckleduster, chain, or pepperspray), but the association was strongest with carrying a gun. This association was significant even after controlling for a variety of psychosocial factors. The findings suggest that psychopathic-like features are strongly related to a higher risk of weapon carrying. Furthermore, the findings underscore the need for a comprehensive evaluation of an adolescent s psychosocial situation, when weapon carrying is identified. Finally, the fourth study investigated the relationship between victimization experiences and psychopathic-like features in youth by using the same FSRD-12 data. The results revealed that victimization was related to psychopathic-like features in youth, even more strongly in girls than in boys. Interestingly, the association between victimization and psychopathic-like features was stronger for recent experiences of victimization than past experiences. The results highlight the need for evaluating victimization experiences when psychopathic-like features are present in youth. Furthermore, some of the juveniles may show psychopathic-like behavior style as a means to cope with trauma.Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen on yksi yleisimpiä syitä lähettää lapsi/nuori psykiatriseen hoitoon. Näiden joukossa on ryhmä lapsia ja nuoria, joilla käytösongelmia leimaa niiden vakavuus, aggressiivisuus ja jatkuvuus, ja joilla on samankaltaisia emotionaalisia ja käyttäytymisen piirteitä, joita tavataan psykopatiassa. Tietämyksemme erilaisista kehityskaarista, jotka johtavat psykopatian kehittymiseen, on vielä puutteellista. Erityisesti yleisväestöön pohjautuvat tutkimukset ovat tärkeitä, koska ne auttavat hahmottamaan kuinka tavallisia psykopattisten piirteiden (narsistisuus, impulsiivisuus, tunnekylmyys) kaltaiset emotionaaliset ja käyttäytymisen ominaisuudet lapsilla ja nuorilla ovat, toisin sanoen, mikä on normaalikehitykseen kuuluvaa käyttäytymistä ja mikä patologista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää käytösongelmiin liittyviä kognitiivisia, psykososiaalisia ja persoonallisuuden piirteitä lapsilla ja nuorilla. Lisäksi arvioitiin psykopaattisia piirteitä kartoittavan mittarin, APSD-SR:n (Antisocial Process Screening Device Self Report), psykometrisiä ominaisuuksia. Käytösongelmaisilla lapsilla (n = 26, ikä 7-12-vuotta) havaittiin olevan heikompi suoriutuminen työmuistia mittaavissa tehtävissä verrattuna iän ja sukupuolen suhteen täsmättyihin verrokkeihin. Työmuistin toiminta käytösongelmaisilla lapsilla oli heikompaa kuin verrokeilla riippumatta siitä, oliko heillä todettu ADHD vai ei. APSD-SR:n psykometrisiä ominaisuuksia tarkasteltiin koko Suomea edustavan koulunuoriso-aineiston (FSRD-12 tutkimus, n = 4855, ikä 15-16 vuotta, 51% tyttöjä) avulla. APSD-SR:n faktorirakenteen tarkastelu osoitti, että kolmen faktorin malli sisältäen narsistisia, impulsiivisia ja tunnekylmiä piirteitä mittaavat alaskaalat, oli toimivin tässä väestöpohjaisessa aineistossa. Samaa väestöpohjaista aineistoa käyttäen selvitettiin myös aseiden hallussapidon, uhrikokemusten ja psykopaattisten piirteiden välistä yhteyttä. Tulokset osoittivat, että nuorilla, jotka olivat kantaneet asetta, oli taustalla paljon erilaisia ongelmia ja näiden ongelmien vakavuus riippui asetyypistä. Nuorilla, jotka raportoivat kantaneensa mukanaan mitä tahansa asetta havaittiin korkeampia kokonaispisteitä APSD-SR mittarissa verrattuna nuoriin, jotka eivät olleet kantaneet asetta. Aseenkannon ja psykopaattisten piirteiden välinen yhteys oli merkitsevä jopa sen jälkeen, kun monet psykososiaaliset tekijät olivat huomioitu analyyseissä. Havaittu yhteys oli voimakkain ampuma-aseen kohdalla. Uhrikokemusten yksityiskohtaisessa tarkastelussa todettiin, että nuorten raportoimat uhrikokemukset yhdistyivät korkeisiin kokonaispisteisiin APSD-SR-mittarissa, tytöillä voimakkaammin kuin pojilla. Erityisesti viimeaikaiset uhrikokemukset olivat merkitseviä. Tämä väitöskirjatyö osoittaa, että käytösongelmiin liittyy toiminnanohjauksen puutteita, kuten työmuistin toiminnan heikkoutta. Väitöskirjatyön tutkimustulokset osoittavat myös, että APSD-SR:n avulla voidaan luotettavasti kartoittaa psykopaattisten piirteiden kaltaisia emotionaalisia ja käyttäytymisen ominaisuuksia nuorilla. Havaitut yhteydet uhrikokemusten, aseiden hallussapidon ja psykopaattisten piirteiden välillä nostavat esille sen, miten tärkeää on kartoittaa laaja-alaisesti psykososiaalista tilannetta, kun arvioidaan psykopaattisia piirteitä nuorilla.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record