Health of prenatally buprenorphine-exposed children to three years of age

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1815-8
Title: Health of prenatally buprenorphine-exposed children to three years of age
Alternative title: Buprenorfiinille sikiöaikana altistuneiden lasten terveys kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana
Author: Kivistö, Kaisa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Children s HospitalHelsinki University Central HospitalUniversity of HelsinkiHelsinki, Finland
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-12-11
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1815-8
http://hdl.handle.net/10138/158437
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Illicit use of prescription opioids has increased markedly in recent years, especially in Europe and North America. In Finland, the number of opioid problem users constantly increased through the 2000s, levelling off in 2012. Buprenorphine is a semisynthetic opioid that was originally administered as an analgesic, but later also used in opioid detoxification and maintenance treatment. However, buprenorphine abuse has been reported in many countries. In Finland, buprenorphine is the most common injection drug. Buprenorphine use in late pregnancy leads to neonatal abstinence syndrome (NAS) in roughly 60% of newborns. Data on buprenorphine-exposed children´s health after the neonatal period is scarce. Our aim was to identify the health problems of these children from infancy to three years of age. The study population comprised altogether 108 children with a positive drug screen for buprenorphine as a newborn. Children were born in 2000s in Helsinki University Central Hospital (HUCH). One main finding was that pediatricians observed multiple types of child abuse and neglect in the study population in HUCH. Pediatricians made altogether 70 child welfare reports. Repeated failure to come to an appointment, which was considered medical neglect, constituted 64% of the child welfare reports. In four children, physical abuse was suspected. Another main finding was that buprenorphine-exposed children had significantly more early childhood caries than control children. The study raised concern for dental neglect in buprenorphine-exposed children. We also discovered that 10% of buprenorphine-exposed children had been diagnosed with strabismus and 5% had a major congenital anomaly. Of 102 children, four had an umbilical or inguinal hernia and three had infantile pyloric stenosis. The psychological study revealed poorer cognitive abilities in buprenorphine-exposed children at three years old than in controls as well as reduced performance of mother-child dyads in terms of emotional availability and perceived maternal self-efficacy. In the MEG study, somatosensory and auditory evoked potentials did not show significant differences between the buprenorphine-exposed group and the control group. Prenatally buprenorphine-exposed children exhibit more early childhood caries and dental neglect than control children. In addition to dental neglect, the children are exposed to multiple types of child maltreatment as well as to unfavorable emotional features in the caregiver-child relationship. Based on health and maltreatment issues revealed here, a pediatric follow-up with a multi-professional team, including a dentist, is essential.Lääkkeiksi tarkoitettujen opioidien väärinkäyttö on lisääntynyt viime vuosina etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomessa opioidien väärinkäyttö lisääntyi koko 2000-luvun alun ja kasvu tasaantui vuonna 2012. Suomessa tavallisin väärinkäytetty opioidi on buprenorfiini. Buprenorfiini on puolisynteettinen opioidi, jota käytetään voimakkaan kivun hoidossa sekä opioidiriippuvuuden korvaus- ja vieroitushoitolääkkeenä. Äidin raskauden loppuvaiheen buprenorfiinikäyttö aiheuttaa 40-80 %:lle vastasyntyneistä vieroitusoireyhtymän. Näiden lasten vastasyntyneisyyskauden jälkeisestä terveydestä ja kehityksestä tiedetään vain vähän. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää buprenorfiinille äidin raskausaikana altistuneiden lasten terveyttä kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana sekä lapsen kaltoinkohtelun esiintymistä tässä potilasryhmässä. Tutkimus sisälsi neljä eri osatyötä, joihin osallistui yhteensä 108 buprenorfiinille sikiöaikana altistunutta lasta, jotka ovat syntyneet 2000-luvulla HYKS:ssa. Tutkimuksemme yksi tärkeimpiä löydöksiä liittyy hampaiston terveyteen. Buprenorfiinille sikiöaikana altistuneissa lapsissa oli 3-4 vuoden iässä vähemmän sellaisia lapsia, joilla ei ollut lainkaan kariesta ja heillä oli korkeammat kariesta ja hampaiden kuntoa kuvaavat indeksit verrokkilapsiin nähden. Lisäksi saimme uutta tietoa hammashoidon laiminlyönnistä. Buprenorfiinille altistuneiden lasten hampaita pestiin harvemmin ja he olivat käyneet vähemmän säännöllisissä hammastarkastuksissa. Jokin silmäsairaus, tavallisimmin karsastus, todettiin 11%:lla lapsista. Noin 5%:lla lapsista oli merkittävä synnynnäinen rakenteellinen epämuodostuma ja 3 %:lla lievä epämuodostuma. Tutkimusaineistomme on melko pieni, joten näiden löydösten osalta tarvitaan jatkossa laajempi asiaa selvittävä tutkimus. Magnetoenkefalografiatutkimuksessa vastasyntyneillä vieroitusoireisilla buprenorfiinilapsilla ei todettu eroavaisuuksia ei todettu eroavaisuuksia tunto- ja kuulovasteiden käsittelyssä aivoissa verrokkilapsiin nähden. Buprenorfiinille sikiöaikana altistuneiden lasten kognitiivinen suoriutuminen 3-vuotiaana oli hieman heikompaa kuin verrokkilapsilla. Buprenorfiinille altistuneita lapsia ja heidän äitejään tutkittaessa heidän tuloksensa emotionaalinen saatavillaoloa selvittäneessä testissä olivat heikompia heikompia kuin verrokeilla. Yhdessä osatyössä tarkastelimme näistä lapsista sairaalassa tehtyjä lastensuojeluilmoituksia. Lastensuojeluilmoituksista valtaosa (64%) kosketti lääketieteellisen hoidon laiminlyöntiä ( medical neglect ), mikä johtui lähinnä toistuvasti peruuntuneista sairaalan ajanvarauskäynneistä. Toiseksi yleisin syy ilmoituksen tekemiseen oli vanhemman päihteidenkäyttö. Fyysisen pahoinpitelyn takia lastensuojeluilmoitus tehtiin neljässä tapauksessa. Tutkimuksemme perusteella buprenorfiinille sikiöaikana altistuneilla lapsilla ilmenee sellaisia terveyteen ja lapsen kaltoinkohteluun liittyviä ongelmia, joiden vuoksi heidän moniammatillinen seurantansa lasten kaltoinkohteluun perehtyneessä lapsia hoitavassa sairaalayksikössä on suositeltavaa.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
healthof.pdf 1011.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record