β-karoteenin määrittäminen korkean erotuskyvyn nestekromatografialla

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Pharmacy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Farmasian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Farmaceutiska institutet sv
dc.contributor.author Haapakumpu, Marja
dc.date.accessioned 2015-11-30T13:56:52Z
dc.date.available 2015-11-30T13:56:52Z
dc.date.issued 1992-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/158492
dc.format.extent 73 s.
dc.language.iso fi fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject β-karoteeni fi
dc.subject määrittäminen fi
dc.subject vedetön käänteisfaasinestekromatografia fi
dc.subject validointi fi
dc.title β-karoteenin määrittäminen korkean erotuskyvyn nestekromatografialla fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Pharmaceutical Chemistry en
dc.subject.discipline Farmaseuttinen kemia fi
dc.subject.discipline Farmaceutisk kemi sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HaapakumpuMarja1992.pdf 76.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record