Kemotaxonomisk bestämning av Larix-arter

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/158692
Titel: Kemotaxonomisk bestämning av Larix-arter
Författare: Söderholm, Tove
Medarbetare: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Pharmacy
Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Farmasian laitos
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Farmaceutiska institutet
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1995-11
Språk: sv
Sidantal: 122 s., 12 liitettä
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/158692
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Pharmacognosy
Farmakognosia
Farmakognosi
Subject: Larix
GC (Gas Chromatography)
GC-MS (Gas Chromatography - Mass Spectrometry)
monoterpener
cyklodextriner
enantiomerer


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SöderholmTove1995.pdf 92.62Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post