Voittajien Markkinoiden ja Supertähtien Talousteoria

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273310
Title: Voittajien Markkinoiden ja Supertähtien Talousteoria
Alternative title: Winner-Takes-it-All -Markets and the Economic Theory of Superstars
Author: Vihervaara, Tuomas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273310
http://hdl.handle.net/10138/158732
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economics
Taloustiede
Ekonomi
Abstract: According to neoclassic economic theory, firms pay workers their marginal products. However, marginal productivity theory seems to not hold in sports and music markets. Small differences in talent or skills often lead to massive differences in earnings in sports and music markets. Also, wages are determined not only by absolute performance, but by relative performance as well. These winner-takes-it-all -markets have also been spreading to more traditional job markets, because globalization and improving technology has made it possible for firms and individuals to compete on worldwide markets. The goal of this thesis is to answer how economics explain the massive salaries of superstars. The most well known and most cited superstar theories in economic literature are Sherwin Rosen´s and Moshe Adler´s theories. This thesis analyzes the microeconomic structure and arguments of these theories. Empirical data in football, music and gastronomy markets are used to find out whether these superstar theories are relevant in the real world. In Rosen´s theory the wages of superstars are based on imperfect substitution among stars and to the possibility to duplicate services with small marginal cost using technology. In Rosen´s theory, small differences in stars´ talents lead to big differences in incomes. In Adler´s theory, the demand for superstars depends also on stars´ popularity and fame. Empirical data of Italy´s football league supports Rosen´s theory, but the theory does not get support from the empirical data of Germany´s football league. It seems that in addition to talent, the demand for players and their wages are also increased by their popularity and fame, like in Adler´s theory. Because it´s hard to measure talent in music markets, no evidence is found to support Rosen´s or Adler´s superstar theories in music markets. Empirical data of Germany´s gastronomy markets does not support Rosen´s or Adler´s theories. It seems that the salaries of superstars in sports and music markets are not consistent with the traditional neoclassic theory. In the future, new technology and globalization will probably strengthen the winner-takes-it-all -phenomenon even more. That would increase income inequality. In the view of the society, big financial incentives in superstardom may lead to too big investments to attain superstar position.Neoklassisen talousteorian mukaan yritys maksaa työntekijälle palkkaa työntekijän tuottavuuden mukaisesti. Pelkästään tuottavuuteen perustuva palkanmääritys ei kuitenkaan näyttäisi pätevän urheilu- ja musiikkimarkkinoilla. Urheilu- ja musiikkimarkkinoilla pienet erot taidoissa tai lahjakkuuksissa johtavat usein suuriin tuloeroihin, ja palkat määräytyvät absoluuttisen suorituksen lisäksi suhteellisen suorituksen perusteella. Tällaiset voittajien markkinat ovat globalisaation ja teknologisen kehityksen myötä yleistymässä myös perinteisemmille työmarkkinoille, kun mahdollisuudet kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla helpottuvat. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten taloustiede selittää supertähtien valtavat tulot. Sherwin Rosenin ja Moshe Adlerin supertähtiteoriat ovat taloustieteen supertähteyttä koskevassa kirjallisuudessa tunnetuimmat ja eniten viitatut teoriat. Tutkielmassa käydään läpi näiden teorioiden mikrotaloustieteellinen rakenne ja argumentointi. Jalkapallo-, musiikki- ja gastronomiamarkkinoita koskevien empiiristen aineistojen avulla tarkastellaan Rosenin ja Adlerin supertähtiteorioiden toimivuutta todellisuudessa. Rosenin teoriassa supertähtien palkat perustuvat tähtien palveluiden heikkoon korvattavuuteen vähemmän lahjakkaiden palveluilla ja teknologian mahdollistamaan palvelun monistamiseen pienellä rajakustannuksella. Rosenin teoriassa pienet erot tähtien lahjakkuudessa johtavat suuriin eroihin tuloissa. Adlerin teoriassa supertähtien kysyntään vaikuttavat lahjakkuuden lisäksi tähden kuuluisuus ja suosio. Rosenin teoria saa tukea Italian jalkapalloliigaa koskevasta empiirisestä aineistosta, mutta Saksan jalkapalloliigaa koskeva empiirinen aineisto ei tue Rosenin teorian kaltaisia supertähtipalkkoja. Jalkapallopelaajien kysyntää ja palkkaa näyttää lisäävän lahjakkuuden lisäksi myös pelaajan suosio ja kuuluisuus, kuten Adlerin teoriassa. Musiikkimarkkinoilla lahjakkuuden määritteleminen on vaikeaa, joten todisteita supertähtiteorioden puolesta ei löydetä. Saksan gastronomiamarkkinoita koskeva aineisto ei tue Rosenin tai Adlerin teorioita. Urheilu- ja musiikkimarkkinoiden tähtien palkat eivät näyttäisi muodostuvan perinteisen neoklassisen teorian mukaisesti. Kehittyvän teknologian ja globalisaation myötä voittajien markkinat -ilmiö voimistunee tulevaisuudessa entisestään. Toteutuessaan tällainen kehitys lisää tuloeroja. Supertähteyden tuomat suuret taloudelliset kannustimet saattavat johtaa koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tarpeettoman suuriin investointeihin supertähtiaseman saavuttamiseksi.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vihervaara_Taloustiede.pdf 1.597Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record