Tiimisopimukset ja tiimikehityskeskustelut pedagogisen johtajuuden välineinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093956
Title: Tiimisopimukset ja tiimikehityskeskustelut pedagogisen johtajuuden välineinä
Author: Ranta, Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093956
http://hdl.handle.net/10138/158861
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of the study was to determine what team agreements and team based performance reviews could contribute to pedagogic leadership as well as how team based performance reviews practices should be improved upon. The objective was to gather information regarding the value pedagogic leadership might gain from functional team work. The applied study strategy was phenomenographic. The research frame was a case study. The research subjects were team agreements and team based performance reviews used as tools for pedagogic leadership in a single day care centre. The research data was gathered from the day care centre's pedagogue teams via a structured questionnaire that also included open ended questions. According to the research results, team agreements provide most benefits for early childhood and preschool education activities as well as for the well-being of employees and the cooperation between them. Team based performance reviews were seen as being most beneficial for evaluation and improvement. The study found team agreements and team based performance reviews to be well-functioning tools for pedagogic leadership. Division of labour, work practices, and documentation were named as the most important factors of team based performance reviews. The study results provided clear answers on how to implement pedagogic leadership. In addition to performance reviews, it was requested that managers take part in team meetings twice a year. Team based performance reviews were requested to be held yearly. One point of improvement was the time reserved for the review, which was felt to be too short.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälainen anti tiimisopimuksilla ja tiimikehityskeskusteluilla on pedagogiselle johtajuudelle sekä miten tiimisopimusten ja tiimikehityskeskusteluiden käytäntöä tulisi kehittää. Tavoitteena oli saada tietoa tiimityön toimivuuden merkityksestä pedagogisen johtajuuden kannalta. Tutkimuksen strategia on fenomenografinen. Tutkimusasetelma on tapaustutkimus. Tutkimuskohteina ovat yhden päiväkodin pedagogisen johtajuuden välineinä käytössä olevat tiimisopimukset ja tiimikehityskeskustelut. Tutkimusainesto kerättiin päiväkodin kasvattajatiimeiltä strukturoidulla kyselylomakkeella, jossa oli myös avoimia kysymyksiä. Tutkimustulosten mukaan tiimisopimuksista on eniten hyötyä varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan sekä työhyvinvoinnin ja työyhteisön kasvatuskumpanuuden kannalta. Tiimikehityskeskustelusta koettiin olevan eniten hyötyä arvioinnin ja kehittämisen kannalta. Tutkimuksessa todettiin, että tiimisopimus ja tiimikehityskeskustelu ovat toimivia pedagogisen johtajuuden välineitä. Tärkeimmiksi tiimisopimuksessa koettiin työnjako, pelisäännöt ja dokumentointi. Tiimikehityskeskustelun suurin anti oli yhteinen keskustelu ja arviointi. Tutkimustulokset antoivat selkeitä vastauksia pedagogisen johtajuuden toteuttamiselle. Esimiehen toivottiin osallistuvan tiimien tiimipalaveriin tiimikehityskeskustelun lisäksi kaksi kertaa vuodessa. Tiimikehityskeskustelu toivottiin pidettävän joka vuosi. Kehittämisen kohteeksi nousi tiimikehityskeskusteluun varattu aika, joka koettiin liian lyhyeksi.
Subject: pedagoginen johtajuus
tiimisopimus
tiimikehityskeskustelu
pedagoginen johtajuus
tiimisopimus
tiimikehityskeskustelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
riitta_ranta_progradu.pdf 2.156Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record