Märehtimisen yhteys masennukseen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093975
Titel: Märehtimisen yhteys masennukseen
Författare: Thibault, Maisa
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093975
http://hdl.handle.net/10138/158865
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstrakt: Depression is an affective disorder that causes low mood and feelings of guilt and hopelessness. Rumination is a persistent, negative and self-focused form of thinking. Rumination has been found to predict higher levels of depressive symptoms, but also the onset of depressive episodes. The connection between rumination and depression should be studied more in order to develop better methods for intervention The purpose of this study was to examine the associations between rumination, self-reflection and depression. The participants were recruited from the University of Helsinki by sending online questionnaires to the student associations' mailing-lists. Rumination was measured with the self-rumination scale, self-reflection with self-reflection scale and depression with BDI. 588 students answered the questionnaire (512 women). The second questionnaire was sent 18 months later to those who gave their email in the first data collection. 296 students answered the second questionnaire (266 women). Participants ranged in age from 18 to 60 years, with a mean of 27 years. Rumination was a relatively stable trait in the study. Changes in rumination appeared to be closely linked to changes in depressive symptoms. Those who were depressed in the second data point and those who were depressed in the first data point but not in the second one, ruminated more than those who had never been depressed. Rumination also predicted depression in the 18-month longitudinal study. Self-reflection was only weakly linked to depression. Rumination had an independent role in maintaining and predicting depression. Tendency to ruminate was still high after recovery in previously depressed participants. Focused interventions could help people with ruminative tendencies to get over depression and prevent depression.Masennus on mielialahäiriö, johon liittyy mielialan laskua sekä epäonnistumisen ja toivottomuuden tunteita. Märehtiminen on toistuvaa ja negatiivista itseen kohdistuvaa huomiota. Sen on tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä masennuksen vakavuuteen ja ennustavan masennuksen alkua. Märehtimisen roolia masennuksen syventäjänä ja aiheuttajana olisi syytä tutkia tarkemmin ja tätä tietoa voitaisiin hyödyntää parempien interventiokeinojen kehittämisessä. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella märehtimisen, itsereflektion ja masennuksen välisiä yhteyksiä. Märehtimistaipumusta (self-rumination scale), itsereflektiota (self-reflection scale) sekä masennusta (BDI) kartoitettiin kahdella verkkokyselyllä, joista ensimmäistä mainostettiin Helsingin yliopistojen ainejärjestöjen sähköpostilistoilla. Kyselyyn vastasi 588 opiskelijaa (naisia 512). Vastaukseensa sähköpostiosoitteen jättäneille lähetettiin 18 kuukautta myöhemmin toinen kysely. Tähän vastasi 296 opiskelijaa (naisia 266). Vastanneiden ikäjakauma oli 18–60 vuotta (ka. 27 vuotta). Märehtimistaipumus oli tutkimuksessa suhteellisen pysyvä piirre. Muutokset märehtimistaipumuksessa olivat yhteydessä muutoksiin masennuksessa. Mittaushetkellä masentuneet sekä jo masennuksestaan parantuneet märehtivät enemmän kuin ei-masentuneet. Tutkimuksessa märehtimistaipumus selitti itsenäisesti masentuneisuutta 18 kuukauden seurantajaksolla. Itsereflektio oli vain heikosti yhteydessä masennukseen. Märehtimistaipumuksella oli tutkimuksessa itsenäinen rooli masennuksen ylläpidossa sekä masennuksen ennustamisessa. Lisäksi masennuksestaan parantuneilla märehtimistaipumus jäi kohonneelle tasolle. Märehtimistaipumukseen puuttuminen voisi olla toimiva keino ennaltaehkäistä ja vähentää masennusta.
Subject: märehtiminen
masennus
itsereflektio
itseen kohdistuva huomio


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post