Vuorovaikutteisuus YleX:n Etusivu-ohjelmassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093983
Title: Vuorovaikutteisuus YleX:n Etusivu-ohjelmassa
Author: Aaltonen, Linda-Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093983
http://hdl.handle.net/10138/158889
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: The aim of the thesis is to examine what kind of interactivity emerges in communication that takes place in and through a radio programme's website chat called shoutbox. The focus of the research is on the communication between listeners and the staff of YleX. There is hardly any previous research of a communication medium like shoutbox. Thus the thesis concentrates on examining if the communication in and through shoutbox is interactive in any level. The research concerning interactivity has mainly focused on the interactivity between human and computer whereas this thesis concentrates on interactivity between humans: radio hosts and their listeners. The data consisted of ten broadcasts of the radio programme YleX Etusivu. Etusivu is a programme that concentrates on current issues. The hosts discuss subjects that Finns talk about at the moment. One programme lasts two hours so the data of the thesis consisted of 20 hours of broadcasts. The material was recorded from the internet. The recordings included the audio of the broadcasts and video of the shoutbox in which the messages from the listeners were shown. Video also contained live web camera feed from the studio. The theory used in the research was Rafaeli's (1988) theory of interactivity. There are three kinds of interactivity in the theory: quasi-interactivity, interactivity and non-interactivity. These three concepts were used in the analysis. The method used in the analysis was content analysis. The result of the research was that the interactivity in and through shoutbox between listeners and hosts was mainly quasi-interactive. Further research for the shoutbox could be conducted for examining the experiences and opinions of listeners and hosts on using shoutbox and the purpose of the medium.Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaista vuorovaikutteisuus on lähetysikkunan avulla tapahtuvassa viestinnässä YleX:n Etusivu-ohjelman kuuntelijoiden ja juontajien välillä. Lähetysikkunan kaltaista viestintävälinettä ei ole aiemmin juuri tutkittu, joten tutkielmassa tarkastellaan sitä, onko lähetysikkunan kautta tapahtuva viestintä ylipäätään vuorovaikutteista. Vuorovaikutteisuuteen liittyvä kirjallisuus on tähän mennessä keskittynyt lähinnä tietokoneen ja ihmisen väliseen vuorovaikutteisuuteen, kun tässä tutkielmassa tavoitteena oli selvittää ihmisten välistä vuorovaikutteisuutta. Tutkimuksen aineistoksi kerättiin kymmenen YleX:n Etusivu-ohjelman lähetystä. Etusivu on ajankohtaisohjelma, jossa juontajat keskustelevat suomalaisia juuri sillä hetkellä puhuttavista aiheista. Yksi lähetys kestää kaksi tuntia, joten aineistoa kertyi yhteensä 20 tuntia. Aineisto kerättiin tallentamalla internetistä lähetyksen ääni ja lähetysikkuna, josta lukijoiden lähettämät viestit olivat luettavissa ja jossa näkyi myös videokuvaa studiosta. Tutkimusongelmaa lähestyttiin Rafaelin (1988) vuorovaikutteisuusteorian avulla. Teoriassa vuorovaikutteisuus jakautuu kvasivuorovaikutteisuuteen, vuorovaikuteisuuteen ja ei-vuorovaikutteisuuteen. Näitä kolmea luokkaa käytettiin apuna myös tutkielman aineiston analyysissa. Analyysi toteutettiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että lähetysikkunan kautta tapahtuva vuorovaikutteisuus juontajien ja kuuntelijoiden välillä oli pääosin kvasivuorovaikutteista. Jatkossa lähetysikkunaa voisi tutkia tarkemmin ja syvemmin esimerkiksi selvittämällä juontajien ja kuuntelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä sen käytöstä ja käyttötarkoituksesta.
Subject: shoutbox
puheviestintä
vuorovaikutteisuus
radiotutkimus
lähetysikkuna


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record