Lasten käsityksiä syntymäpäiväjuhlasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093994
Title: Lasten käsityksiä syntymäpäiväjuhlasta
Author: Louko, Sanni-Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093994
http://hdl.handle.net/10138/158893
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims: The purpose of this research was to clarify things that matter to children at a birthday party and how the consumer culture shows in children's views of a birthday party. Birthday parties just for friends is a modern phenomenon, that began to stabilize in the end of the 1960's. Birthday parties became more substantial in hospitality, decoration, the number of guests and program. The upturn in children's position and in the standard of living, plus the growth of children's market and their becoming a consumer have affected in the change of a birthday party. The previous studies showed that birthday parties were usually celebrated with old customs until the end of 1990. The latest change in the birthday party customs is giving gifts for the quests. In addition, organizing a birthday party outside home in a commercial playground has become very popular, which will further increase the commercialism of the birthday party. Data and methods: This study is a qualitative study. The research data was collected by means of five group interviews. There were 23 children participating in total. Eight of the children were girls and the rest were boys. The data was analyzed using thematic content analysis. Results and discussion: The results showed that most of the children's birthday parties were celebrated with old customs. Gift giving, hospitality, a guided program, free play time and goody-bags were the basic elements. Birthday parties were celebrated both in and out of homes. Parties at home were more common, although children were wishing for parties in commercial playgrounds. The results showed that goodies, guests and material gifts are important to children at a birthday party. The media culture and individuality were present at the birthday parties. Taste preferences and theme decorations pointed this out. Children's gift wishes reflect the children's desire to own material things and how children's consumption has become a part of the everyday life. Particularly boys wish for expensive gifts. According to children's view they have some influence in the planning process. The results show that the parties are not as child-oriented as children would wish them to be. This is because the adults make the decisions in some subjects such as the limit of the guests and the duration of the party. Particularly informal birthday parties are very important to children. Free play time, informal eating and less supervision are the things that children wish for a birthday party.Tavoitteet: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitkä asiat ovat lapsille tärkeitä kaverisyntymäpäiväjuhlassa ja miten 2000-luvun kulutuskulttuuri näkyy lasten käsityksissä syntymäpäiväjuhlasta. Kaverisyntymäpäiväjuhlien vietto on moderni ilmiö, joka alkoi vakiintua 1960-luvun lopulla. Syntymäpäiväjuhlat muuttuivat vähitellen runsaimmiksi kestityksen, koristelun, vierasmäärän ja ohjelman osalta. Muutokseen ovat vaikuttaneet mm. lasten aseman ja perheiden elintason nousu, lasten markkinoiden ja lasten kuluttajuuden kasvu. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että kaverisyntymäpäiväjuhlaa on vietetty 1990-luvun lopulle asti vakiintuneen kaavan mukaan. Uusin muutos syntymäpäiväjuhlan kaavassa on kiitoslahjojen jakaminen. Lisäksi juhlien järjestäminen kodin ulkopuolella kaupallisissa huvittelukeskuksissa on tullut suosituksi, joka lisää syntymäpäiväjuhlan kaupallisuutta kiitoslahjojen lisäksi. Menetelmä: Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin viidessä ryhmähaastattelussa, jossa oli mukana 23 lasta. Tyttöjä oli mukana tutkimuksessa kahdeksan ja poikia viisitoista. Aineisto analysoitiin teema-analyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Suurin osa lasten kaverisyntymäpäiväjuhlista vietettiin vakiintuneen kaavan mukaan, johon kuuluivat lahjojen jako, kestitys, ohjattu toiminta ja pieni hetki vapaata leikkiä. Vieraat lähtivät noin kahden tunnin juhlimisen jälkeen kotiin kiitoslahjapussin kanssa. Juhlia vietettiin sekä kodeissa että kodin ulkopuolella. Kodissa vietetyt juhlat olivat yleisempiä, vaikka lapset toivoivat juhliaan vietettävän sisäleikkipuistoissa tai muissa huvittelukeskuksissa. Syntymäpäivillä lapsille oli tärkeää herkkujen syöminen, lapsivieraat ja materiaalisten syntymäpäivälahjojen saaminen. Medioituminen ja yksilöllisyys näkyivät syntymäpäiväjuhlissa. Ne tulivat eniten esille makumieltymyksinä ja koristeluiden teemoissa. Lasten lahjatoiveet kertovat halusta materian omistamiseen ja kulutuksen arkipäiväistymisestä. Erityisesti pojat toivoivat kalliita lahjoja. Lasten käsitysten mukaan he vaikuttavat useaan asiaan syntymäpäivänsuunnitteluprosessissa. Syntymäpäiväjuhlat eivät kuitenkaan vastaa kaikilta osin lasten toiveita, koska vanhemmat päättävät tietyt asiat, kuten vierasmäärän ja juhlan keston tai rajoittavat kestitystä. Erityisen tärkeää lapsille olisi saada leikkiä vapaasti pidemmän aikaa, syödä vapaamuotoisesti herkkuja ja olla vähemmän aikuisten kontrolloitavana.
Subject: lapsitutkimus
syntymäpäiväjuhla
lapsuus
kulutuskulttuuri
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record