Imetys nuoren sisäisen hallintakäsityksen ennustajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093972
Title: Imetys nuoren sisäisen hallintakäsityksen ennustajana
Author: Lindbäck, Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093972
http://hdl.handle.net/10138/158897
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Locus of control of reinforcement is a concept which is embedded within Rotter's social learning theory. It is a generalized expectancy that reflects the consistent differences among individuals in the degree to which they perceive contingencies or independence between their behavior and subsequent events in social situations. If they expect that a reinforcement or an outcome is contingent on their behavior or their relatively permanent characteristics, it can be defined as a belief in internal control or, put differently, a belief in internal locus of control of reinforcement. Many essential things in adolescent's lives have been associated with internal locus of control. If they have an internal belief in the controllability of events in their lives it seems to lead to better health and greater academic achievement. One well known antecedent of internal control perception is a warm and nurturant family environment. Nevertheless the connection between breastfeeding and locus of control in adolescence is presumably never studied before. The purpose of this study was to explore, whether having been breastfed or duration of breastfeeding, predicts locus of control in adolescence. . In this study we used a sample (n=641) of The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. The study project was started in 1979, and the aim of the project was to study the levels of coronary heart disease factors and their determinants in children and adolescents. Information concerning breastfeeding and its duration was collected from parents in year 1983. The adolescent locus of control was measured in year 1986 by a shortened inventory which consists of 23 items. The original inventory has 40 items. Linear and logistic regression analysis' were used as statistical methods. The result of the study was that there was no connection between breastfeeding and locus of control in adolescents. By reason of no connection, breastfeeding did not predict locus of control in adolescence. Interestingly, two statistically significant predictors of internal locus of control were age of adolescent and educational level of parents. Family income was connected to internal locus of adolescent but it did not predict it. It is impossible to make any firm conclusions on the basis of one study. More studies are needed.Hallintakäsitys (locus of control) pohjautuu Rotterin sosiaalisen oppimisen teoriaan, jossa käsitteellä kuvataan nuorelle muodostuneita yleistyneitä odotuksia oman toiminnan vaikuttavuudesta erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Kun nuori huomaa oman toiminnan johtavan säännönmukaisesti vahvistavaan lopputulokseen useissa samankaltaisissa tilanteissa, hän oppii, että pystyy aktiivisesti vaikuttamaan niihin omalla toiminnallaan. Hänelle muodostuu odotus siitä, että toiminnan seuraukset ovat suurella todennäköisyydellä riippuvaisia omasta toiminnasta tai omista suhteellisen pysyvistä ominaisuuksista. Sanotaan, että nuorella on yleistynyt sisäinen hallintakäsitys (internal locus of control of reinforcement). Sisäinen hallintakäsitys on yhdistetty moniin olennaisiin asioihin nuoren elämässä. Se on yhteydessä terveydellisten seikkojen lisäksi nuoren menestymiseen koulussa ja opinnoissa. Vaikka lapsuuden perheympäristön tarjoama hyvä hoiva vaikuttaa nuoren sisäisen hallintakäsityksen kehittymiseen, imetystä ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa tarkasteltu siitä erillisenä tekijänä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sitä, voiko imetyksen perusteella ennustaa nuoruusiän hallintakäsitystä. Tässä tutkimuksessa käytettiin otosta (n=641) tutkimusaineistosta, joka liittyy Lasten Sepelvaltimo-taudin Riskitekijät (LASERI) – tutkimusprojektiin. Kyseessä on Suomessa vuonna 1979 käynnistetty sydäntautiriskiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä kartoittava tutkimusprojekti. Imetystä koskevat tiedot kerättiin tutkimuksessa mukana olleiden nuorten vanhemmilta vuonna 1983, ja vuonna 1986 tehtiin nuorille hallintakäsityskysely. Kysely on 23 osioon lyhennetty versio alun perin 40 osiota sisältävästä kyselykaavakkeesta. Tilastollisina menetelminä käytettiin lineaarista ja logistista regressioanalyysia. Tutkimuksessa havaittiin, että imetys ei ollut yhteydessä nuoren hallintakäsitykseen, eikä sen perusteella kyetty siis myöskään ennustamaan nuoren myöhempää hallintakäsitystä. Sisäisen hallintakäsityksen ennustajiksi osoittautuivat sen sijaan nuoren ikä ja vanhempien koulutus. Perheen tulotaso oli myös yhteydessä hallintakäsitykseen, mutta se ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä hallintakäsityksen ennustaja. Selvää on, että yksi tutkimus ei oikeuta vetämään sellaista johtopäätöstä, ettei yhteyttä imetyksen ja hallintakäsityksen väliltä voisi jatkossa löytyä. Yhteyttä selvittäviä tutkimuksia on tehty niukasti tähän mennessä, joten lisää tutkimuksia tarvittaisiin.
Subject: internal locus of control
breastfeeding
long term effects of breastfeeding
adolescence
sisäinen hallintakäsitys
imetys
imetyksen pitkäaikaisvaikutukset
nuoret


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record