Mikrolevä lypsylehmien valkuaisrehuna : vaikutus syöntiin, aineenvaihduntaan ja maidontuotantoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512143999
Title: Mikrolevä lypsylehmien valkuaisrehuna : vaikutus syöntiin, aineenvaihduntaan ja maidontuotantoon
Author: Ylinen, Vappu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512143999
http://hdl.handle.net/10138/158971
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstract: Mikrolevät ovat potentiaalinen kotieläinten valkuaisrehu, sillä ne sisältävät yleensä paljon raakavalkuaista ja ravitsemuksellisesti hyviä rasvahappoja. Mikrolevät kasvavat nopeasti, tarvitsevat vain vähän ravinteita ja niitä voidaan kasvattaa alueilla, jotka ovat sopimattomia muuhun viljelyyn. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko mikrolevällä korvata lypsylehmien valkuaisrehuna käytettävää rypsiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten rypsin korvaaminen osittain tai kokonaan mikrolevällä vaikuttaa lehmien kuiva-aineen syöntiin, ravintoaineiden sulavuuteen, plasman aminohappopitoisuuksiin ja aineenvaihduntatuotteisiin, maitorauhasen aineenvaihduntaan sekä maitotuotokseen ja maidon koostumukseen. Hypoteesina oli, että mikrolevä maittaa heikommin kuin rypsi, ja sen vuoksi lehmien kuiva-aineen syönti jää vähäisemmäksi mikroleväruokinnoissa. Toinen hypoteesi oli, että mikrolevä sisältää vähemmän histidiiniä kuin rypsi, ja sen vuoksi maito- ja valkuaistuotos jäävät mikroleväruokinnoissa pienemmiksi kuin käytettäessä valkuaisrehuna rypsiä. Tutkimus toteutettiin Viikin opetus- ja tutkimustilan navetassa. Kokeessa oli mukana kuusi ayrshirelehmää. Koemalli oli toistettu 3 x 3 latinalainen neliö. Koejakson pituus oli 3 viikkoa. Kontrollikäsittelynä oli rypsiruokinta (2,3 kg ilmakuivana). Kaksi muuta koekäsittelyä olivat ruokinta, jossa mikrolevä (Spirulina platensis ja Chlorella vulgaris 1:1 seos) korvasi puolet rypsin valkuaisesta ja ruokinta, jossa mikrolevä korvasi rypsin valkuaisen kokonaan. Kaikissa koekäsittelyissä lehmät saivat lisäksi viljaleikettä siten, että väkirehun osuus oli vakio (11 kg/pv) sekä vapaasti nurmisäilörehua. Rypsin korvaaminen osittain tai kokonaan mikrolevällä ei vaikuttanut lehmien kuiva-aineen syöntiin tai ravintoaineiden sulavuuteen. Mikroleväruokinnoissa histidiinin saanti oli pienempää kuin rypsiruokinnassa. Pienempi histidiinin saanti näkyi plasman histidiinipitoisuuden suoraviivaisena vähenemisenä (56,5 – 50,5 µmol/l) mikrolevän korvatessa rypsiä, mutta ei vaikuttanut maitotuotokseen tai maidon valkuais- tai rasvatuotoksiin. Koekäsittelyt eivät vaikuttaneet plasman aineenvaihduntatuotteisiin tai maitorauhasen aineenvaihduntaan. Lehmien plasman histidiinipitoisuus oli suuri kaikissa ruokinnoissa, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että dieetistä saatavan histidiinin määrän väheneminen ei näkynyt maito- ja valkuaistuotoksissa. Lisäksi kokeen lehmät olivat myöhäisessä laktaatiokauden vaiheessa, mikä saattoi tasoittaa eroja koekäsittelyiden välillä. Valkuaisrehujen erilainen rasvahappokoostumus heijastui maitorasvan rasvahappokoostumukseen, mutta muutokset olivat määrällisesti pieniä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella mikrolevää voidaan käyttää lypsylehmien valkuaisrehuna. Mikrolevällä voitiin laktaatiokauden lopulla korvata rypsi joko kokonaan tai osittain ilman, että lypsylehmien kuiva-aineen syönti, maitotuotos, maitovalkuaisen tai -rasvan tuotos vähenivät.Micro algae are potential protein supplement for farm animals as micro algae are often rich in protein and contain nutritionally beneficial fatty acids. Micro algae grow rapidly and with low nutrient requirements, and can be cultivated in areas that are not suitable for cultivation of other food or feed. The aim of this study was to investigate whether micro algae can be used as an alternative protein supplement for rapeseed meal for dairy cows. We investigated how partial or total replacement of rapeseed meal with micro algae affects levels of dry matter intake, plasma concentrations of amino acids and metabolites, mammary gland metabolism, milk yield, and milk composition in dairy cows. Our hypothesis was that micro algae is less palatable than rapeseed meal, and therefore dry matter intake is lower in micro algae diets. Our second hypothesis was that micro algae contain less histidine than rapeseed meal, and therefore the milk and protein yields are lower in micro algae diets. The study was conducted at the research farm of University of Helsinki. Six multiparous Finnish Ayrshire cows participated in this experiment. The study design was a replicated 3 x 3 Latin square with 3-week periods. In the control diet, the protein supplement was rapeseed meal (2,3 kg air dry). The two other treatments were a diet where micro algae (Spirulina platensis and Chlorella vulgaris 1:1 mixture) replaced half of the rapeseed meal protein, and a diet where micro algae replaced all of the protein of rapeseed meal. In all diets, the cows were offered cereal-based concentrates, so that total concentrate portion was 11 kg /d and grass silage ad libitum. Replacing rapeseed meal partly or completely with micro algae had no effect on dry matter intake or digestibility of nutrients. In the micro algae diets, histidine intake was lower than in the control rapeseed diet. Lower histidine intake decreased the plasma histidine concentration linearly (56,5 – 50,5 µmol/l) but had no effect on milk, protein, or fat yields. Micro algae treatment had no effect on plasma metabolites or mammary gland metabolism. Plasma histidine concentration was high in all treatments, which may explain why the milk and protein yields did not decrease with micro algae diets. In addition, the cows were in late lactation, which may have attenuated the differences between treatments. The differences in fatty acid compositions between rapeseed and micro algae were reflected in the milk fatty acid compositions. However, the differences in milk fatty acid compositions were very small. This study suggests that micro algae can be used as a protein source for dairy cows. Micro algae can replace rapeseed meal partly or completely for dairy cows in late lactation without adverse effects in dry matter intake, or milk, protein, or fat yields.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ylinen_vappu_pro_gradu.pdf 588.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record