Senegalissa käytettyjen lypsyrotujen maitotuotoksen ennustaminen mittalypsytuloksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144021
Title: Senegalissa käytettyjen lypsyrotujen maitotuotoksen ennustaminen mittalypsytuloksista
Author: Lassila, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144021
http://hdl.handle.net/10138/158981
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstract: Tutkielmassa arvioitiin Senegalin lypsyrotujen tämän hetkinen tuotostaso ja kehitettiin malli, jolla voidaan ennustaa lehmien vuosituotos käytettävissä olevista koelypsytiedoista laktaatiokäyrän mallintamisen avulla. Tämän tutkielman ja ”Senegal Dairy Genetics” –projektin tulosten avulla oli mahdollista määrittää Senegalissa käytettyjen lypsyrotujen keskimääräinen tuotostaso. Tuotostietoja voidaan käyttää ruokinnan suunnitteluun ja mahdolliseen jalostusvalintaan, sekä eri lypsyrotutyyppien tuotannon sosio-ekonomisessa arvioinnissa. Tutkielman aineisto kerättiin osana Luonnonvarakeskuksen (LUKE) koordinoimaa ja Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamaa FoodAfrica-ohjelmaa sekä ohjelman Senegalissa toiminutta ”Senegal Dairy Genetics” –projektia. Laktaatiokäyrä mallinnettiin Woodin ja Wilminkin funktioiden avulla rotu- ja eläinkohtaisesti. Mallintamista arvioitiin selitysasteen, ennusteen keskineliövirheen ja residuaalien hajontakuvion avulla. 305 päivän tuotos laskettiin koelypsytuloksista koelypsyvälimenetelmällä. Ennustettua 305 päivän tuotosta varten maitotuotoksen keskiarvo laskettiin mallinnettuista laktaatiokäyristä saaduista ennusteista laktaatiokauden eri vaiheille 10 päivän välein. Ennustettu 305 päivän tuotos laskettiin käyttäen mukailtua interpolointimenetelmää. Eri roturyhmien tuotostasossa oli selkeä ero niin päivätuotoksessa kuin ennustetussa 305 päivän tuotoksessa. Kaikkien eläinten keskimääräinen päivätuotos oli 2,6 litraa maitoa. Koelypsyvälimenetelmällä laskettu 305 päivän maitotuotos oli osa-aineistossa puhdasrotuisilla seebuilla 604 litraa ja seebu- ja taurinerotujen risteytyksillä 1308 litraa. Laajemmasta aineistosta koelypsyvälimenetelmällä laskettu seebujen 305 päivän maitotuotos oli 424 litraa. Laktaatiokäyrän mallintamiseen valittujen funktioiden rotukohtaisen ennusteen keskineliövirhe (MSE) oli Wilminkin funktiolla alhaisempi kuin Woodin funktiolla. Woodin funktion selitysaste oli kuitenkin hieman korkeampi kuin Wilminkin funktion. Wilminkin funktio osoittautui kuitenkin vertailussa hieman paremmaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Mallintamisen kautta ennustettu maitotuotos oli hyvin lähellä koelypsytuloksista laskettua tuotosta. Näin ollen Wilminkin funktio soveltuu tuotostietojen ennustamiseen.In this master’s thesis the current production level of Senegalese dairy breeds was estimated and a model to predict annual yield based on test day results was developed. With the results of this master’s thesis and the results from the project Senegal Dairy Genetics it was possible to determine the average milk yield of Senegalese dairy breeds. Production records can be further used in planning the feeding and in selection of breeding animals. The results can also be used in socio-economic evaluation of different dairy breeds in Senegal. The data was collected as a part of FoodAfrica programme and its work package Senegal Dairy Genetics which is funded by the ministry for Foreign Affairs of Finland. The lactation curve was modelled for different breed types and on animal level using Wilmink and Wood functions. The modelling was evaluated by coefficient of determination, mean squared error of prediction and by plotting of residuals. Estimated mean cumulative milk yield of 305 days was calculated with estimates obtained by modelling of the lactation curves. The cumulative yield was calculated using modified Interpolation method. There was a clear difference in production level between between breed types. The mean daily milk yield of all animals was 2.6 litres of milk. In the smaller data set the cumulative milk yield of 305 days was 604 litres for pure bred zebu and 1308 litres for zebu and taurine crosses when calculated with the Test Interval Method. In the larger data set the yield of 305 days for zebu was 424 litres. Wilmink function had lower mean squared error of prediction (MSE) than Wood function. The coefficient of determination was slightly higher with Wood function. However, Wilmink function proved to be more accurate and more robust. The estimated yield using the predictions of modelling of the lactation curves was very close to the cumulative yield calculated with the Test Interval Method. Wilmink function was determined fit to predict production records.
Subject: lactation curve
zebu
taurine
milk yield
laktaatiokäyrä
seebu
taurine
maitotuotos
Senegal


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record