Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144003
Title: Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen vaikutukset
Author: Kultalahti, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144003
http://hdl.handle.net/10138/158985
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
Ympäristöekonomia
Abstract: Yhteiskuntavastuun käsite on tullut viime vuosikymmeninä yhä tärkeämmäksi osa-alueeksi kaikkien talouden sektoreiden, myös liikennesektorin toiminnassa. Edistääkseen ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja ympäristön kannalta vastuullisia toimintatapoja, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää ja testaa parhaillaan tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia. Tämän Pro Gradu- tutkielman päämääränä on selvittää kyseisen tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmallin käyttöönoton vaikutuksia yhteiskunnan näkökulmasta eri sidosryhmien kannalta tarkasteltuna. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten mallin avulla voidaan kannustaa ja ohjeistaa kuljetusyrityksiä yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Tutkielma aloitetaan kirjallisuuskatsauksella yhteiskuntavastuu-käsitteen tutkimukseen. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään ammattimaista tavarankuljetusliikennettä ja sen ominaisuuksia. Tämän jälkeen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen toimintaperiaatteet esitellään tarkemmin, arvioidaan yhteiskuntavastuu-käsitteen soveltamista tiekuljetusalalle sekä vertaillaan vastuullisuusmallin yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia yleisluontoisiin vastuullisuusperiaatteisiin ja vastuullisuusraportointiohjeistuksiin. Lopuksi siirrytään tutkimaan mallin noudattamisesta seuraavia yhteiskunnallisia vaikutushypoteeseja sekä sanallisesti että numeerisesti, tarkastellaan keinoja sen käytön edistämiseksi ja esitetään muutamia jatkotutkimus- ja kehitysehdotuksia.
Subject: vastuullisuusmalli
vastuullisuus
yhteiskuntavastuu
tiekuljetusala
vastuullisuuden vaikutukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tieliike.pdf 545.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record