Suomalaisten maanviljelijöiden halukkuus viljellä muuntogeenisiä lajikkeita

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144015
Title: Suomalaisten maanviljelijöiden halukkuus viljellä muuntogeenisiä lajikkeita
Author: Peltosaari, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144015
http://hdl.handle.net/10138/158992
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
Ympäristöekonomia
Abstract: Muuntogeenisten (GM) lajikkeiden viljely on maailmassa kasvava trendi. GM -lajikkeiden viljelyyn käytetyn viljelymaan koko kasvaa vuosi vuodelta, ja uusien GM -lajikkeiden ja ominaisuuksien kirjo laajenee. Vuonna 2014 GM -lajikkeita viljeltiin 28 maassa ympäri maailmaa. EU:ssa GM -lajikkeiden viljely on ollut hyvin rajoitettua, ja kaupalliseen viljelyyn on hyväksytty ainoastaan yksi maissilajike. Rehu- ja elintarviketuontiin on kuitenkin hyväksytty useampia lajikkeita. Kuluttajien asenne EU:ssa ja Suomessa on ollut vahvasti geenimuuntelulle vastainen. Kuluttajien asennetta geenimuunteluun on tutkittu paljon, ja viimeisimmän Eurobarometrin mukaan vain 30 % suomalaisista kertoi olevansa sitä mieltä, että muuntogeenisten elintarvikkeiden käyttöä pitäisi lisätä. Koska kuluttajien asenteita geenimuunteluun on tutkittu paljon, tässä tutkielmassa kohderyhmäksi valittiin maanviljelijät. Tutkielmassa haluttiin selvittää, olisivatko suomalaiset maanviljelijät halukkaita viljelemään GM -lajiketta, mikäli se olisi sallittua ja markkinoilla olisi Suomen olosuhteisiin sopiva lajike. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, millaisia vaikutuksia viljelijät uskoivat GM -lajikkeiden viljelyllä olevan. Kysely toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Lomake lähetettiin 400 maanviljelijän sähköpostiin keväällä 2014. Vastauksia kyselyyn saatiin 49. Vastaajista 37 % ilmoitti olevansa halukas kokeilemaan GM -lajikkeen viljelyä, ja loput 63 % ilmoitti, ettei olisi halukas viljelemään GM -lajiketta. Kun viljelyyn halukkaiden ja haluttomien viljelijöiden vastauksia vertailtiin toisiinsa, huomattiin, että GM -lajikkeen viljelyyn halukkaat uskovat viljelyyn haluttomia enemmän siihen, että GM -lajikkeet voivat tuoda hyötyjä niin omalle tilalle kuin maailmanlaajuisestikin. He eivät juuri usko lajikkeiden viljelyn negatiivisiin vaikutuksiin. Viljelyyn haluttomat sen sijaan uskovat lajikkeiden viljelyn aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia, kuten geenien leviämistä, terveyshaittoja ja ongelmia naapureiden kanssa. He lisäksi pitävät GM -lajikkeiden viljelyä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksensa vastaisena ja luottavat viljelyyn halukkaita vähemmän asiantuntijoihin GM -lajikkeiden turvallisuudessa.
Subject: geenimuuntelu
muuntogeeniset lajikkeet
maanviljelijät
viljelyhalukkuus
asenne
kysely


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Peltosaari Anna gradu.pdf 567.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record