Southern historiography in modern history : Figural and philosophical aspects of historical discourse in Virginia and South Carolina, 1800-1844

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1824-0
Title: Southern historiography in modern history : Figural and philosophical aspects of historical discourse in Virginia and South Carolina, 1800-1844
Author: Kallio, Pasi
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
University of Jyväskylä, Department of Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-01-22
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1824-0
http://hdl.handle.net/10138/159018
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This thesis examines the nature–origin, character, and temporal change–of the difference that educated and mostly male white southerners had about history at the level of historiography and other texts among themselves and in relation to “modern history” mostly in the states of Virginia and South Carolina in the early–1800s. The study compares and contrasts the postulate with two other areas of cultural discussion: New England, with some support from the Mid–Atlantic States New York and Pennsylvania, and Europe with its dominant change about culture roughly after the 1750s the thesis refers to as “modern history.” History was transformed into a major area of interest and cultural component. The method is mainly a scanning of digitalized online contemporary printed sources–leading books about history, leading contemporary journals, letter collections, and historical novels mostly produced in the U.S.–for word “history” and a variant “histor” that yields for example “historical” and “histories.” The findings have then been subjected to the study’s theoretical and methodological framework. Instead of a scientific undertaking, linguistically neutral, or grounded in material reality as usually treated in the U.S., written history overlaps with other text production and communication such as literary writing, poetics, and cultural discourse. The philosophy of modernity and scientific truth history became associated with in its modern guise can be read as a metaphysical problem and crisis of especial severity in the southern areas: modern history entailed an experiential and communicative renovation that extended to individuals and their relationship to society. Through partly deductive, partly poetic readings, the study charts the course of this change that spans from syntax to discourse, philosophy, semiotics and poetics. The concerns help reveal the tensions in modern association of reality with history that has obscured competing claims and experiences. The New England–led “bloc” departed from European skepticism. Virginia and South Carolina seldom rejected it. Modern history increased only in the 1840s, comparatively more in South Carolina. Previously, it was rare to see history as romantic, evangelical or scientific like in New England. Especially until the late–1830s, history was met with skeptical and ironic views about the history–reality relationship. Unlike often portrayed, these learned white southerners were rarely sentimentalists. Equally rare was to conflate reality and science with history for nationalist and utilitarian ends. Forgotten perspectives and agencies can be re–examined by taking into account more recent theories about history and language.Yhdysvalloissa historia käsitetään hyvin usein tieteelliseksi, kielellisesti neutraaliksi, materiaaliseen todellisuuteen pohjautuvaksi ilmiöksi. Tutkimus on eri mieltä: historialla on yhtymäkohtia muun kielen tuottamisen ja kommunikaation–kirjallisuuden, runouden, kulttuurikeskustelun–kanssa. Tutkimus on myös ensimmäinen, joka soveltaa tätä näkemystä USA:n etelävaltioiden historiankirjoitukseen. Unohdettuja näkökulmia ja kulttuuritoimijoita voidaan tutkia sisällyttämällä uudempaa teoriaa historian ja kielen suhteesta. Uusi Englanti hylkäsi eurooppalaisen epäilyn historiasta. Virginiassa ja Etelä-Carolinassa perintö harvoin hylättiin. Vasta 1840-luvulta alkaen lähinnä Etelä-Carolinassa ilmeni enemmän modernia historiaa. Romanttiset, evankeliset ja tieteelliset ainekset historiasta olivat aiemmin harvinaisia, toisin kuin Uudessa Englannissa. Historian ja todellisuuden suhde oli vähintään 1830-luvun jälkipuoliskolle hyvin epäilevä ja ironinen. Perinteinen Etelän historiatietoisuuden ”Tuulen viemää” -luonnehdinta sentimentaalisena nostalgiana oli lähes tuntematon, samoin historian näkeminen tieteenä, jonka tehtävä on nationalistinen tai hyötyyn perustuva. Moderniin historiaan sisältyi kommunikatiivinen ja kokemuksellinen muutos, joka ulottui yksilöön ja hänen suhteeseensa yhteiskuntaan. Tutkimus yrittää kartoittaa tätä lukemalla tekstejä osin yleisiä suuntauksia heijastellen, osin runollisesti. Tutkimus selvittää, miten enimmäkseen miespuoliset koulutetut tai oppineet henkilöt lähinnä Yhdysvaltain Virginian ja Etelä-Carolinan osavaltioissa erosivat historiakäsityksiltään sekä ”modernista historiasta” että keskinäisesti historiankirjoituksen ja muiden tekstien tasolla 1800-luvun alun USA:ssa. Tutkimus vertailee oletusta kahteen vaikutusvaltaisempaan kulttuurikeskustelualueeseen. Näitä ovat Yhdysvalloissa Uuden Englannin alue ja sitä kulttuurisesti myötäilleet New Yorkin ja Pennsylvanian osavaltiot sekä Euroopan 1750-luvun jälkeinen kulttuurikeskustelun muutos. ”Moderni historia” ymmärretään tutkimuksessa monitahoisena muutoksena, jossa kiinnostus historiaan virisi toden teolla länsimaissa tärkeänä osana yhteiskuntaa ja kulttuuria. Aineisto koostuu internetiin digitoiduista aineistoista: tunnetuimmat historiantutkimukset ja akateemiset lehdet, jotkut tunnetuimmat kirjekokoelmat ja historiaromaanit. Tutkimus tutkii aineistoja lähinnä hakusanoilla ”history” ja ”histor”.
Subject: humanistinen
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
southern.pdf 2.126Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record