Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/159068

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_27_2015.pdf 1.814Mb PDF View/Open
Title: Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia
Other contributor: Hämäläinen, Liisa
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2015-12-18
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 27/2015
ISBN: 978-952-11-4471-4
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/159068
Abstract: Suomen pienvesistä on luonnontilassa enää muutamia prosentteja. Pienvesien tilaa on heikentänyt mm. maankuivatus. Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 vesienhoitosuunnitelmat, joissa yhtenä kehitettävänä ohjauskeinona mainitaan pienvesien ennallistamisohjelman laatiminen. Vuonna 2013 valmistui kansallinen vesien kunnostusstrategia, jossa määritellään toimenpiteitä vesien tilan parantamiselle. Erillinen pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia päätettiin laatia, koska pienvesiä on paljon, ne eroavat ominaispiirteiltään isommista vesistä ja niiden tilan parantamisen keinot ovat osin erilaisia. Strategiassa esitetään toimenpiteitä jäljellä olevien luonnontilaisten pienvesien säilyttämiseksi ja heikentyneiden pienvesien kunnostamiseksi. Strategiassa käsiteltäviä pienvesiä ovat purot ja norot, lammet, lähteiköt sekä fladat ja kluuvit. Strategialla luodaan suuntaviivat sille, että pienvesien säilyttämis- ja ennallistamistarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon vesienhoitosuunnitelmien laadinnassa ja toteuttamisessa sekä muissa pienvesiin vaikuttavissa toiminnoissa. Strategian valmistelusta vastasi ympäristöministeriön asettama työryhmä, joka teki tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Pienvesien tilan parantamiseksi on määritelty kuusi eri päämäärää ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian päämäärät ovat: 1. Pienvesien tilaa koskeva tietoperusta paranee 2. Pienvesiin liittyvää lainsäädäntöä ja sen soveltamista ja valvontaa kehitetään 3. Pienvesien vapaaehtoinen kunnostaminen lisääntyy 4. Pienvesiä suojellaan ja kunnostetaan osana maankäyttöä 5. Pienvesiä koskevat toimet ja tavoitteet otetaan huomioon vesienhoidon suunnittelussa 6. Pienvesien kunnostamisen rahoituskäytäntöjä kehitetään Strategian liitteenä ovat arvokkaiden pienvesien priorisoinnin kriteerit sekä esimerkkejä hyvin onnistuneista pienvesien kunnostushankkeista.
Subject: kunnostushanke
pienvesi
Subject (ysa): Strategia
suojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record