"A Nation is not conquered until the hearts of its women are on the ground" : Stories of Indigenous Women and colonial resistance in Winnipeg, Canada

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252490
Julkaisun nimi: "A Nation is not conquered until the hearts of its women are on the ground" : Stories of Indigenous Women and colonial resistance in Winnipeg, Canada
Tekijä: Harjula, Pauliina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2015
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252490
http://hdl.handle.net/10138/159096
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Geography
Maantiede
Geografi
Tiivistelmä: The attempts of the Canadian government to abolish Indigenous ways of being through forced assimilation has resulted into a collective trauma and marginalization of Indigenous peoples. The legacy of this colonial genocide has been particularly devastating to Indigenous women who experience oppression by Euro-Western patriarchy through both their race and their gender. Colonial mind-sets and structures of the society in the past have denigrated and dehumanized Indigenous womanhood, and persist to victimize the women in particular and hurtful ways today. Despite being one of the most disadvantaged groups in Canada, Indigenous women are not victims – they are survivors, resisting the forces that oppress them by reconstructing the identity of Indigenous womanhood and taking action for social change. Regarding this topic and urban Indigenous realities in general, the city of Winnipeg in Manitoba is a place of special interest. It has lately become the toponym of violence and racism against Indigenous people in Canada, and especially Indigenous women. However, the city also has, for quite a while now, fostered a determinant and organized Indigenous community whose women are strongly expressing themselves and working for social change. This thesis describes the relationships I have built with the urban Indigenous community in Winnipeg to deepen the understanding of some the ways Indigenous women engage in colonial resistance through collective identity constructions and direct action in the city. By participating in the everyday life of the community, having one-on-one conversations and exploring personal narratives in social media I have learned how colonial resistance takes place in the women's lives and in the city. I have transcribed my learning into three individual stories of three women who were my main participants. These stories speak of resistance through self-expression and action to reclaim spaces of autonomy. They reveal the significance of healing from colonial and personal trauma through the reconnection with spirituality and tradition, education and sense of belonging to a community. This thesis, centering the inspirational stories of resistance, is situated in anti-colonial framework, incorporating philosophical and methodological premises of Indigenous research paradigm. As such, the purpose of this study has been not only to uncover the power of Indigenous resistance but to support the ongoing global effort of Indigenous peoples to decolonize and restore their cultural-political sovereignty, identity and ways of knowing.Kanadan valtio on syntyhistoriansa aikana pyrkinyt systemaattisesti hävittämään alueella asuvat alkuperäiskansat kulttuureineen. Kansanmurhaan verrattavan pakkosulauttamisen seurauksena alkuperäiskansat kärsivät nykyään vaikeasta kollektiivisesta ja sukupolvet ylittävästä traumasta ja elävät vähemmistönä yhteiskunnan marginaaleissa. Kolonisaatiolla on ollut erityisen tuhoisa vaikutus alkuperäiskansojen naisiin, jotka kokevat sekä rotuun että sukupuoleen liittyvää sortoa euro-länsimaalaisessa patriarkaalisessa yhteiskunnassa. Kolonialistinen yhteiskunta on historian aikana mitätöinyt alkuperäiskansojen naisten perinteisen kulttuuri-identiteetin ja ihmisarvon, mikä on ajanut naiset nykyiseen heikkoon sosiaaliseen asemaan sekä alttiiksi epäinhimilliselle ja alentavalle kohtelulle. Alkuperäiskansoihin kuuluvat naiset ovat ihmisryhmänä Kanadan huono-osaisimpia. He eivät kuitenkaan ole uhreja vaan selviytyjiä, jotka sinnikkäästi vastustavat heihin kohdistuvaa sortoa identiteettinsä uudelleen muodostamisen ja yhteiskunta-aktivismin kautta. Winnipeg on otollinen kohde alkuperäiskansojen kaupunkielämän ilmiöiden, kuten syrjäytymisen sekä kolonialismin vastaisen toiminnan tarkasteluun. Preeriakaupungista on tullut alkuperäiskansoihin ja erityisesti niiden naisiin kohdistuvan väkivallan ja rasismin ilmenemispaikka. Toisaalta Winnipegiin on muodostunut määrätietoinen alkuperäiskansayhteisö, jonka naiset yhä voimakkaammin ja näkyvämmin ovat alkaneet vastustaa heihin kohdistuvaa sortoa ja ryhtyneet toimimaan yhteiskunnallisen muutoksen puolesta. Tutkielmani kuvailee luomiani suhteita Winnipegin alkuperäiskansayhteisöön ja kolmeen alkuperäiskansoihin kuuluvaan naiseen. Näiden suhteiden kautta olen syventänyt kokemuksiani tavoista, joilla naiset uudelleenrakentavat kulttuuri-identiteettiään sekä harjoittavat kolonialismin vastaista suoraa toimintaa kaupunkitilassa. Osallistuessani naisten ja kaupunkiyhteisön arkeen, käydessäni kahdenkeskisiä keskusteluja, kuunnellessani kertomuksia ja tarkastellessani naisten itseilmaisua sosiaalisessa mediassa, olen tutustunut ja oppinut, millä tavoin kolonialismin vastainen toiminta ilmenee näiden naisten elämässä Winnipegin kaupungissa. Keskityn tutkielmassani voimauttaviin kertomuksiin Winnipegissä asuvien alkuperäiskansojen naisten harjoittamasta kolonialismin vastustamisesta ja kolonialismista vapautumisesta. Viitekehykseltään tutkielmani on kriittinen ja olen yrittänyt sisällyttää siihen alkuperäiskansojen maailmankatsomukseen perustuvia akateemisia käytänteitä. Tutkielmani tavoitteena on paitsi sisällöltään myös toteuttamistavaltaan tukea alkuperäiskansojen liikettä, joka pyrkii palauttamaan itsemäärämisoikeuden omaan kulttuuriin, identiteettiin ja elämänkatsomukseen.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Thesis2015_Pauliina Harjula.pdf 7.916MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot