Gender and Defence of Women in Christine de Pizan's Thought

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1855-4
Title: Gender and Defence of Women in Christine de Pizan's Thought
Author: Paakkinen, Ilse
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Systemaattisen teologian osasto
Publisher: Omakustanne
Date: 2016-01-16
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1855-4
http://hdl.handle.net/10138/159212
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In this study I analyse Christine de Pizan's (1364/1365-1430/1431) ideas on gender and the legal allegories in her defence of women, especially in the Cité des dames. The method of this study is philosophical analysis, which focuses on the analysis of basic terms, concepts and argumentation. The first chapter deals with the historical background of the conceptions of gender that influenced Christine. The most influential were the Aristotelian-Scholastic conception of gender, according to which women are defective men, and the Augustinian conception of gender, which emphasizes the equal rational capacities of the sexes, but also women s subservient role in the social hierarchy. The second chapter concerns Christine s conception of gender, including the origins of gender, the function of gender and gender change. Christine's conception is based on an ontological dualism, according to which material bodies are reflections of divine ideas. As a form, gender is a universal idea in the divine mind. As a body, gender is a particular, material reflection of the universal form of a man or a woman. Christine's conception of the function of gender is based on the complementary characteristics of women and men. She thought that the humoral complexion of material bodies is gendered, which affects their characteristics. The possibility of gender change is based on Christine's idea that gendered characteristics are also a result of habituation, where learning new practices changes the humoral complexion of the body. The third chapter concerns Christine's ideas on law and the legal allegories in her defence of women in Cité des dames. Christine's legal allegories are based on the Thomistic fourfold division of law as eternal, natural, human and revealed divine law. The first book of Cité des dames, where Christine sets the foundational stones and builds a protective wall with the help of Lady Reason, symbolizes natural law and human law. The second book, in which Christine builds houses with the help of Lady Rectitude, symbolizes divine law. Establishing the citizenship of women symbolizes drawing the constitution of the city of ladies. The third book, where Christine appoints the Virgin Mary as the Queen with the help of Lady Justice, symbolizes the Thomistic conception of a just ruler. My main argument is that, according to Christine, the understanding of the nature of women is connected to the understanding of God's law. Because law is God's plan of government, which contains the ideas of created things, including the ideas of a woman and a man, gender is a part of God's law. Therefore, in a society where the importance of women is not recognized, the interpretation of law is also faulty. This requires the simultaneous reinterpretation of both gender and law in order for society to be equitable.Sukupuoli ja naisten puolustaminen Christine de Pizanin ajattelussa Väitöskirjani käsittelee Christine de Pizanin (1364/1365-1430/1431) sukupuolikäsitystä, sekä hänen lakiallegorioitaan naisia puolustavassa teoksessa Cité des dames (Naisten kaupunki). Taustaluvussa käsittelen Christineä edeltävien ajattelijoiden sukupuolikäsityksiä, erityisesti kirkkoisä Augustinosta ja skolastikkoja. Skolastinen sukupuolikäsitys perustui Aristoteleen luonnonfilosofiaan, jonka mukaan nainen on puutteellinen mies. Augustinus korosti naisten ja miesten yhtäläistä älykkyyttä, mutta tulkitsi luomiskertomusta siten, että nainen on miehelle alamainen. Christinen mukaan molemmat sukupuolet ovat Jumalan tahtomia ja siksi itsessään hyviä. Hän uskoi, että Jumalan mieli sisältää ikuisen miehen ja naisen idean, jonka perusteella Jumala luo materiaalisia ja sukupuolittuneita ruumiita. Christinen käsitys ihmisen biologiasta perustui aikalaislääketieteeseen, jonka mukaan ruumiin sukupuolittunut nestetasapaino vaikuttaa luonteenpiirteisiin. Erityistä Christinelle oli ajatus sukupuolenvaihdoksesta, jonka mukaan sukupuolittuneet luonteenpiirteet ovat myös oppimisen tulosta. Naisen oli mahdollista muuttua mieheksi opettelemalla miehille tyypillisiä tapoja. Tästä näkökulmasta ihmisen biologia ei määritä hänen sukupuoltaan, koska opitut tavat muuttavat biologiaa. Christinen lakiallegoriat teoksessa Cité des dames perustuvat Tuomas Akvinolaisen lakikäsitykselle, jonka mukaan laki on jaettavissa ikuiseen, luonnolliseen, inhimilliseen ja ilmoitettuun lakiin. Teoksessa Christinelle ilmestyy kolme Jumalan tytärtä, jotka kehottavat häntä rakentamaan kaupungin kaikkien kunniallisten naisten puolustamiseksi. Tomistista lakikäsitystä mukaillen Christine rakentaa Lady Järjen kanssa kaupungin perustukset ja suojamuurin, mikä symboloi luonnollista ja inhimillistä lakia. Lady Oikeudenmukaisuus auttaa Christineä rakentamaan kaupungin talot, mikä symboloi ilmoitettua lakia, jonka jälkeen hän asettaa naisten kaupungin perustuslain. Lady Oikeus tuo kaupunkiin kuningattareksi Neitsyt Marian, mikä saattaa kaupungin lait lainvoimaisiksi. Valmis naisten kaupunki symboloi Jumalan ikuista lakia, jossa naisten arvo lain edessä on palautettu sille kuuluvaan asemaan. Christine on tiettävästi ensimmäinen kirjoittaja, joka yhdistää lain ja naisten puolustamisen. Mikäli naisten asema ymmärretään väärin, myöskään lakia ei kyetä tulkitsemaan oikein, koska Jumalan asettama järjestys on kokonaisuus, jossa sukupuolten välinen suhde liittyy lakiin. Niinpä sukupuolen ja lain samanaikainen uudelleentulkinta on välttämätöntä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen näkökulmasta.
Subject: Sosiaalietiikka / Teologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record