FIN-CLARIN – en humanistisk forskningsinfrastruktur med betoning på språk

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/159404

Citation

Linden , B K J 2014 , ' FIN-CLARIN – en humanistisk forskningsinfrastruktur med betoning på språk ' , Språk i Norden = Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden , s. 126-132 .

Title: FIN-CLARIN – en humanistisk forskningsinfrastruktur med betoning på språk
Alternative title: FIN-CLARIN - a humanities research infrastructure with emphasis on language
Author: Linden, Bo Krister Johan
Contributor organization: Institutionen för moderna språk 2010-2017
Date: 2014-07
Language: swe
Number of pages: 7
Belongs to series: Språk i Norden = Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden
ISSN: 2246-1701
URI: http://hdl.handle.net/10138/159404
Abstract: Miljardvis med ord och tusentals timmar med audio och video behövs som material för humanistisk forskning och i synnerhet språkforskning. Dessutom behöver forskarna redskap för att förädla och jämföra sina egna datasamlingar med allmänna datasamlingar. När ett forskningsprojekt är slut behövs det lagrings- och spridningsplatser för att göra rådata, redskap och forskningsresultat tillgängliga och användbara. Data, redskap och gemensamma användningsmöjligheter bildar tillsammans en forskningsinfrastruktur, som gör det möjligt att verifiera tidigare resultat och effektivare göra nya rön, när alla inte behöver starta från noll med att samla data och bygga analysredskap.
Subject: 6121 Språkvetenskaper
infrastructure
113 Data- och informationsvetenskap
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
20186_45843_1_SM.pdf 621.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record