Rasmussenin enkefaliitti : kirjallisuuskatsaus ja 11 potilaan tapaustutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512164042
Title: Rasmussenin enkefaliitti : kirjallisuuskatsaus ja 11 potilaan tapaustutkimus
Author: Id, Johannes
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512164042
http://hdl.handle.net/10138/159502
Thesis level: master's thesis
Discipline: Paediatric Neurology
Lastenneurologia
Barnneurologi
Abstract: Rasmussenin enkefaliitti (RE) on erittäin harvinainen toiseen aivopuoliskoon rajautuva etiologialtaan tuntematon inflammatorinen sairaus, joka puhkeaa useimmiten lapsuusiässä. Sairaudelle ovat tyypillisiä tiheät epileptiset kohtaukset sekä etenevä neurologinen puutosoireisto, joka sopii toispuoleiseen aivovaurioon. Tätä tutkimusta varten kerättiin tiedot Hyks Lastenlinnan epilepsiayksikössä vuosina 1990-2013 hoidettujen RE-potilaiden taudinkuvasta ja heidän saamistaan hoitomuodoista. Vaikka aineisto oli pieni, tutkimuksessa kävi selväksi että sairaus on hyvin heterogeeninen ja taudinkuva vaihtelee huomattavasti potilaiden välillä – kaikilla potilailla taudinkuva ei täysin noudattanut aiemmissa julkaisuissa kuvattua. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että alle 6-vuotiaana alkaneessa RE:ssä näyttää olevan huonompi ennuste sekä motoriikan että kognition suhteen yli 6-vuotiaana sairastuneisiin nähden. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa, omassa aineistossamme ainoa tehokas hoitomuoto epilepsiaan oli diskonnektiivinen eli sairaan aivopuoliskon yhteydet muuhun keskushermostoon katkaiseva leikkaus. Kaikki diskonnektion läpikäyneet potilaat saavuttivat seuranta-aikana kohtauksettomuuden viimeistään uusintaleikkausten jälkeen.
Subject: Encephalitis
Partial Epilepsies
Paresis
Autoimmunity


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rasmussenin enk ... otilaan tapaustutkimus.pdf 20.37Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record