Rasmussenin enkefaliitti : kirjallisuuskatsaus ja 11 potilaan tapaustutkimus

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512164042
Titel: Rasmussenin enkefaliitti : kirjallisuuskatsaus ja 11 potilaan tapaustutkimus
Författare: Id, Johannes
Medarbetare: Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512164042
http://hdl.handle.net/10138/159502
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Paediatric Neurology
Lastenneurologia
Barnneurologi
Abstrakt: Rasmussenin enkefaliitti (RE) on erittäin harvinainen toiseen aivopuoliskoon rajautuva etiologialtaan tuntematon inflammatorinen sairaus, joka puhkeaa useimmiten lapsuusiässä. Sairaudelle ovat tyypillisiä tiheät epileptiset kohtaukset sekä etenevä neurologinen puutosoireisto, joka sopii toispuoleiseen aivovaurioon. Tätä tutkimusta varten kerättiin tiedot Hyks Lastenlinnan epilepsiayksikössä vuosina 1990-2013 hoidettujen RE-potilaiden taudinkuvasta ja heidän saamistaan hoitomuodoista. Vaikka aineisto oli pieni, tutkimuksessa kävi selväksi että sairaus on hyvin heterogeeninen ja taudinkuva vaihtelee huomattavasti potilaiden välillä – kaikilla potilailla taudinkuva ei täysin noudattanut aiemmissa julkaisuissa kuvattua. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että alle 6-vuotiaana alkaneessa RE:ssä näyttää olevan huonompi ennuste sekä motoriikan että kognition suhteen yli 6-vuotiaana sairastuneisiin nähden. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa, omassa aineistossamme ainoa tehokas hoitomuoto epilepsiaan oli diskonnektiivinen eli sairaan aivopuoliskon yhteydet muuhun keskushermostoon katkaiseva leikkaus. Kaikki diskonnektion läpikäyneet potilaat saavuttivat seuranta-aikana kohtauksettomuuden viimeistään uusintaleikkausten jälkeen.
Subject: Encephalitis
Partial Epilepsies
Paresis
Autoimmunity


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Rasmussenin enk ... otilaan tapaustutkimus.pdf 20.37Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post