Jämförelse mellan ambulanssjukvårdarnas och läkarnas dokumentation av återupplivning på HUCS Peijas sjukvårdsområde

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512164054
Title: Jämförelse mellan ambulanssjukvårdarnas och läkarnas dokumentation av återupplivning på HUCS Peijas sjukvårdsområde
Author: Sanmark, Johan
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512164054
http://hdl.handle.net/10138/159507
Thesis level: master's thesis
Discipline: Emergency Medicine
Akuuttilääketiede
Akutmedicin
Abstract: Vid återupplivningar på HUCS Peijas sjukvårdsområde utlarmas såväl ambulans som läkarhelikopter. Denna undersökning jämför ambulanssjukvårdarnas och läkarhelikopterns läkares journalföring vid återupplivningssituationer under år 2011. Sammanlagt 85 patientfall identifierades och i 69 fall av dessa hittades såväl ambulansjournalen som läkarjournalen. I undersökningen framgick att det råder stora skillnader i dokumentationen mellan läkar- och ambulansjournalerna. Endast i 4 av 22 patienter som uppnått spontan circulation (ROSC) var ROSC-tiden samma i bägge journalerna. Också i de antecknade tidsintervallen för olika interventioner fanns stora diskrepanser. Endast i 1 fall av 69 var läkarens ankomsttid samma i bägge journalerna. Anteckning om säkrad luftväg saknades i 25 ambulansjournaler och 18 läkarjournaler. Den stora diskrepansen mellan journalerna var överraskande. Ifall man tyr sig till endast endera källan blir databortfallet stort och datans relevans och tillförlitlighet kan ifrågasättas. I fortsättningen borde journalerna utvecklas, så att journalföringen blir enklare och tillförlitligare.
Subject: Prehospital
Cardiac arrest
cardiopulmonary resuscitation
Emergency Medical Services


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record